Master Brand

Katter och barn

Dela på
Intro Text
Ett husdjur är ett bra sätt för barn att lära sig ansvar och omvårdnad. Vi har sammanställt några tips på hur ditt barn bygger upp en stark och trygg relation med katten.
Content
Leka på ett säkert sätt
Image
En flicka som klappar en katt
Leka på ett säkert sätt

Relationen berikar livet för både katten och barnet och främjar empati och ansvar hos barnet. Det är dock viktigt att katten, gammal som ung, får lära känna barnet på ett tryggt och säkert sätt för alla inblandade, så att de kan skapa en bra relation till varandra. Följ dessa tips så hjälper du ditt barn att bygga upp en stabil och positiv relation med katten.

Tips för att lära känna husdjuret 
All interaktion mellan barn och husdjur ska övervakas av en vuxen. Lämpliga interaktioner varierar beroende på barnets ålder.

Lär barnet rätt sätt att leka med och ta hand om katten, så kan de bygga upp ett förtroende. Barnet ska inte använda händer och fötter vid lek med katten utan låt dem istället använda leksaker som sitter på pinnar. Låt gärna barnet ge katten mat eftersom det bidrar till en starkare ansvarskänsla och är positivt för deras relation. Du kan även låta katten sova i barnets säng, så länge barnet inte är allergiskt och katten har ett snällt lynne.

Vanliga problem 
Lär barnet vilka beröringssätt som katten uppskattar, som att klia på kinden eller klappa den på ryggen, och gör barnet medvetet om hur katten visar att den vill bli lämnad i fred. Om katten däremot visar tecken på oprovocerad aggression bör du kontakta veterinär. Lär barnet att vara försiktig med katten eftersom katter alltid är beredda på fara. Om katten ofta gömmer sig kan det vara tecken på att den är orolig och kan behöva genomgå en beteendeutvärdering.

Träna din katt

Tips för att lära känna husdjuret
Lär barnet att få katten att reagera på kommandon med klickerträning. Det är en myt att man inte kan få katter att lyda. De lär sig på samma sätt som andra djur och är fullt kapabla att följa kommandon för att få belöningar. En klicker underlättar kommunikationen och är ett säkert och effektivt sätt för ditt barn att skapa förtroende hos katten.

Vanliga problem
Ibland kan katter känna sig felbehandlade av ägaren, till exempel om barn i hemmet behandlar dem som leksaker och inte läser av tydliga signaler på vad katten känner. Det kan i vissa fall leda till ett aggressivt beteende från katten. Nedan är fem riktlinjer för att få en välmående katt:

  • Resurstillgänglighet
  • Tillflyktsplatser
  • Tid för lek
  • Positiv kontakt med människor
  • Respekt för vikten av doft

Följ riktlinjerna så får du en gladare katt som trivs i ditt hem.

Var försiktig

Tips för att lära känna husdjuret
Barn skapar bättre relationer med husdjur med hjälp av positiv uppmuntran. Använd därför hellre meningar som ”var försiktig med händerna” i stället för ”rör inte katten!”.
Låt mindre barn få sitta eller stå vid sidan om katten, i stället för att placera dem framför eller bakom katten. Hjälp barnet att klappa katten försiktigt med öppna handflator. Om du har äldre barn bör du lära ut vilka signaler som katten visar, om den är rädd eller arg. Barn gör som sina föräldrar, så se till att alltid vara försiktig med katten och lämna den i fred när den markerar att den inte vill leka längre. På så sätt kan barn lära sig ett bra beteende gentemot katten. Barn som får hjälp att ta hand om katter knyter an mer till dem. Låt barn – om de är tillräckligt gamla – hjälpa till att mata och sköta om katten. Även små barn kan hjälpa till på lämpligt sätt. Katter mår bra av rutiner och behöver oftast mental stimulering. Låt därför barnet använda kattens favoritleksaker för att leka med dem.

Lär ut empati

Fler tips för att lära känna husdjuret
Det är ett stort ansvar att ta hand om en katt, men det kan göra ditt barn mer empatiskt, moget och hjälpa till att utveckla dess vänskapliga förmågor. Se till att barnet får hjälpa till att ta hand om katten för att skapa förtroende mellan dem. Gör barn medvetna om att de är en viktig del av kattens välmående genom att prata med dem medan ni sköter om katten. Du kommer långt med positiv uppmuntran som ”kissen tycker om när du borstar den så där”.

Fördelar för barnen
Forskning har visat att katter kan ha en positiv påverkan på barns psykiska hälsa och hjälpa dem att utveckla sina sociala färdigheter och även öka deras självförtroende. Det har till exempel visat sig att barn med utvecklingssvårigheter kan bli mer sociala och mer delaktiga i familjen tack vare husdjursrelationer. Du måste givetvis fatta beslut utifrån din specifika livssituation men husdjur har i allmänhet enbart positiv påverkan på såväl barn som vuxna. Utöver att det är roligt att växa upp med husdjur får barn även möjlighet att utveckla empati, tålamod och förståelse för andra. Hjälp ditt barn att skapa en stark relation med ert husdjur. Det kommer bara att gynna barnets utveckling.

Tags
Katt
Tips
Dela på