Master Brand

Pratkvarnen ”Varför jamar min katt så mycket?”

Dela på
Intro Text
Forskare har identifierat 19 olika ljudmönster hos katter, men det finns katter som utvecklar personliga ljud enbart för kommunikation med sina ägare.
Content
Image
Pratkvarnen ”Varför jamar min katt så mycket?”

”Katter jamar sällan med varandra utan bara åt människor och kattungar. De spottar, fräser eller spinner när de interagerar med andra katter.”

Hur ofta en katt jamar varierar mycket mellan individer, och vissa raser är kända för att vara mer pratsamma än andra. Ett exempel är Siamesen som är känd för att vara pratglad. Hur vi svarar på kattens signaler spelar också in. Om kattens jamande resulterar i något positivt i form av mat eller uppmärksamhet blir den mer benägen att upprepa sitt beteende i framtiden.

Överdrivet jamande kan vara ett tecken på sjukdom. Om katten känner smärta, törst, hunger eller obehag kan symtomen göra att katten jamar som ett rop på hjälp.

Precis som människor kan äldre katter bli förvirrade eller drabbas av demensliknande tillstånd. De kan bli desorienterade och börja jama utan någon direkt anledning, speciellt under natten. Kontakta din veterinär och be om råd om du tror att din katt inte mår bra.

Tags
Katt
Ny ägare
Ny katt
Uppfostran
Dela på