Master Brand

Avmaskning av valpar

Dela på
Intro Text
När vi talar om avmaskning av hundvalpar så avses främst spolmask (Toxocara canis).
Content
Image
avmaskning av valp

Det som styr tidpunkterna för behandling är maskens egen livscykel, med syfte att dels pricka känsliga stadier innan de kan bli ett hälsoproblem för valparna, dels att förhindra att ägg från vuxna maskar sprids till miljön.

Vuxna spolmaskar lever i tarmen, där de förökar sig och lägger ägg, som kommer ut med avföringen. Utanför kroppen mognar larverna inuti ägget, och kan finnas i miljön i flera år. När de kommer in i en ny hund så kläcks äggen och hunden infekteras. Inuti hundens kropp tar sig larverna igenom olika stadier (och vävnader) innan de blir vuxna (dvs maskar) och stationära i hundens tarm.

Spolmaskar är 10-18 cm långa som vuxna, så det är inte svårt att förstå att stora mängder mask i tarmen dels tar plats och dels är ett mekaniskt hinder. De livnär sig på bekostnad av valpens hälsa (de är ju parasiter). Samtidigt så blir det också uppenbart, att om man väntar med att avmaska tills maskbördan har blivit stor, så finns det stor risk för stopp i tarmen, när döda maskar trasslar ihop sig till en klump och korkar igen passagen. I värsta fall kan tarmarna spricka och valpen dö.

Tiken infekterar sina ofödda valpar. Dräktighetshormoner väcker vilande larvstadier i muskulaturen och kemiska signaler lockar dessa att migrera till livmodern och de ofödda valparna.  När valparna föds finns larver i flera organ, främst i levern.

Inte nog med att valpar smittas i livmodern, de smittas även av spolmasklarver när de diar!

Avmaska första gången vid 2 veckors ålder!

Spolmaskar som lägger ägg förekommer redan från 3 v ålder hos valpar. Genom att avmaska vid 2 veckors ålder hindrar man larvstadierna att bli vuxna, vilket är bra för både valpen och miljön. Vissa larver kommer att röra sig till valparnas muskulatur och lägga sig i dvala där. Det är dessa vilostadier som aktiveras vid en eventuell senare dräktighet hos tikar. Det finns idag inget avmaskningsmedel som har någon effekt på vilostadier, eftersom de kapslar in sig.

Fortsätt sedan att avmaska varannan vecka fram till 2 v efter avvänjning.

I en uppfödning, där man har flera djur i blandade åldrar, så är smittrycket högt. Receptfri avmaskning verkar framför allt på vuxna maskar, vilket innebär att larverna måste mogna innan de blir känsliga för avmaskningsmedlet! Därför krävs täta avmaskningar.

Efter avvänjning, avmaska månatligen till 6 månaders ålder

Smittrycket är som regel lägre i valpens nya hem, där den sannolikt bli ensamhund, eller eventuellt har en hundkompis. För säkerhets skull låter man kvarvarande spolmasklarver mogna i valpen och avmaskar dem ytterligare några gånger. Vissa tikar utskiljer larver med mjölken under hela digivningen, och som regel tar de larverna en månad eller mer på sig att mogna. Vid det här laget har i de flesta fall även valparnas eget immunförsvar mot spolmask aktiverats, och de flesta kommer att utveckla en god immunitet mot spolmask. Dock kan man hjälpa dem ytterligare på traven fram tills de är ett halvår gamla.

Avmaskning av dräktiga tikar

Vid dräktighet aktiveras vilostadier av spolmask i tikens muskulatur under sista fjärdedelen av dräktigheten. Dessa vandrar till de ofödda valparna och infekterar dem, och till mjölkkörtlarna, där de överförs vid digivning. Tikar har olika mängd spolmask att smitta valparna med, men det går inte att mäta detta. Tikar kan smittas ytterligare via miljön, antingen genom spolmaskägg eller om de jagar och äter små bytesdjur. Dock kan man ändå tänka sig att tikar som är sällskapshundar (i motsats till jakthundar) utgör en lägre risk för valparna.

Tikar kan återsmittas med larver från de egna valparnas avföring när hon tvättar dem, och av ägg från miljön. Därför kan det vara idé att avmaska tiken under dräktigheten för att hålla smittrycket nere.

Om du vill avmaska din tik ska du göra det tidigast från 40:e dygnet på dräktigheten, när vilostadierna aktiveras.  Målet är att valparna inte ska bli smittade.

Om du har avmaskat din tik, eller har anledning att tro att valpkullen inte är smittad, så bör du ändå kolla upp dem med ett avföringsprov. Då skall man inte ta provet för tidigt, dvs innan larverna blivit vuxna och lagt ägg (det är äggen som bevisar att det föreligger en infektion). Vänta till den 4:e levnadsveckan innan du tar ditt prov.

_________________________________

Ref: Avmaskningsprotokoll från ESCCAP

Information om livscykler mm från Parasitology in Veterinary Medicine, Deplazes et al, 2016

Tags
Avmaskning
Dela på