Master Brand

Fästingburna sjukdomar hos hund: Vilka risker finns?

Dela på
Intro Text
Fästingbett kan vara potentiellt dödliga. Fästingar bär på sjukdomar som kan smitta din hund. I Sverige finns bland annat följande tre fästingburna sjukdomar: anaplasmos, borrelia och TBE, som kan vara farliga för dig och din hund.
Content
Image
En labrador med munnen öppen

Risker med fästingar för din hund

Symtom på fästingsjukdom hos hundar varierar beroende på vilken sjukdom det är.

Anaplasmos

Denna fästingburna sjukdom orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Den överförs upp till 24 timmar efter att fästingen har bitit sig fast. Vanliga symtom är bland annat feber, slöhet och minskad aptit. Andra sjukdomstecken kan vara smärta, stelhet, ömhet och hälta samt ovilja att röra sig. Symtomen visar sig 1–3 veckor efter att fästingen bitit sig fast.

Fästingar med blodburen smitta förekommer i Norden. Sjukdomsriskerna för din hund varierar dock mellan olika regioner. Fästingmedel som tas regelbundet bidrar till att skydda din hund mot såväl bett som sjukdomar.

Borrelia

Borrelia överförs via fästingbett och kan smitta både människor, katter och hundar, oftast cirka 24 timmar efter att fästingen bitit sig fast. Sjukdomen ger i normala fall symtom efter 2–18 veckor. Symtomen är feber, trötthet, svullna lymfkörtlar, ömhet i muskler och leder samt eventuellt förlamning och förändrat beteende. Symtom hos naturligt infekterade smittade hundar förekommer i cirka fem procent av fallen. I kontrollerade studier är förhållandet det omvända, vilket komplicerar sjukdomsbilden. Borrelios kan ge sjukdom hos människor, vilket är ytterligare ett skäl att skydda hunden mot fästingar!

TBE

Detta virus är även känt som fästingburen hjärninflammation och kan drabba människor, katter och hundar. TBE kan orsaka krampanfall och förlamning. Överföringen sker så snart fästingen bitit sig fast. Symtomen visar sig 1–2 veckor efter att fästingen bitit sig fast. Många hundar är seropositiva, de allra flesta utan att uppvisa några symtom. Om hunden uppvisar symtom kan det leda till döden, men det finns endast ett fåtal dokumenterade fall, och de är begränsade till Östeuropa. TBE är en PAD-diagnos.

Image
En fästing

Motverka fästingburen sjukdom hos ditt husdjur

Fästingburna sjukdomar kan vara svåra att behandla. Det är viktigt med tidig upptäckt och behandling för att värna husdjurets hälsa. Konsultera alltid läkare/ veterinär om du är orolig för dina nära och kära. Det bästa sättet att skydda husdjur mot fästingburna sjukdomar är att förhindra att de blir bitna av fästingar.

Seresto vet® fästinghalsband dödar och stöter bort fästingar. Fästingar behöver inte bita för att dö, vilket innebär att sannolikheten för att sjukdom överförs från fästingen till din hund är lägre.

Dela på