Master Brand

Tropisk hjärtmask hos hund: Hur man känner igen denna allvarliga sjukdom

Dela på
Intro Text
Om du planerar att ta med hunden till södra breddgrader bör du ta reda på om din hund riskerar att smittas av tropisk hjärtmask. Parasiten innebär en allvarlig hälsorisk och en smitta kan vara livshotande. Sök därför vägledning hos din veterinär innan du reser iväg med din hund.
Content
Image
En stor hund lutar huvudet på ett picknickbord och blir kärleksfullt klappad av sin ägare

Hundar som befinner sig i högriskområden riskerar att smittas av tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis), som överförs av infekterade myggor. Tropisk hjärtmask kan orsaka varaktig skada på hundens lungor och blodkärl, ge upphov till allvarliga sjukdomar och påverka hundens livskvalitet. Tropisk hjärtmasksjukdom är svårt och kostsamt att behandla, och tidig upptäckt är avgörande för en lyckad behandling. Här kan du läsa mer om vilka tecken du ska hålla koll på.

Symtom på tropisk hjärtmask hos hund

Tropisk hjärtmask påvisas med ett blodprov som utförs av din veterinär. Följande är några symtom som kan tyda på förekomst av tropisk hjärtmask:

Hosta och andnöd

Din hund hostar ibland, särskilt efter fysisk aktivitet. Även om detta kan vara ett mindre allvarligt tillstånd som kennelhosta är det bäst att uppsöka veterinär för att utesluta tropisk hjärtmask.

Håglöshet eller inaktivitet

Tropisk hjärtmask angriper hundens hjärta och lungor. Därför kan vanliga aktiviteter som promenader eller lek bli till svåra utmaningar för en drabbad hund. Om du märker att din hund plötsligt är betydligt mindre uthållig eller aktiv bör du uppsöka en veterinär.

Minskad aptit eller viktförlust

Precis som för människor kan snabb och betydande viktnedgång vara tecken på allvarliga hälsoproblem. Det här är ett symtom som brukar visa sig när tropisk hjärtmasken blivit fullt utvecklad. Kräkningar och diarréer kan också uppkomma som symtom.

Hjärtsvikt

Som djurägare känner du kanske inte igen symtomen på hjärtsvikt hos din hund, men din veterinär kan upptäcka symtom som blåsljud eller svullen mage orsakad av vätska i buken (även känd som ascites) och kan diagnosticera och behandla ditt husdjur.

Andra tecken

Andra symtomtropisk hjärtmask hos hund kan vara kraftiga blödningar från små sår, prickar på slemhinnorna, blodbrist (anemi), beteendeförändringar, nedstämdhet eller plötsliga balansförsämringar.

Tropisk hjärtmaskinfektion med dödlig utgång

En tropisk hjärtmaskinfektion kan gå från ett milt sjukdomsliknande tillstånd där hunden är asymtomatisk eller har lätt hosta till allvarlig sjukdom som kännetecknas av hjärtsvikt, andningssvårigheter, svimningsanfall, potentiellt med dödlig utgång om behandling setts in.

Agera snabbt om du misstänker att din hund har tropisk hjärtmask

Tropisk hjärtmask är en allvarlig och progressiv sjukdom hos hundar – ju snabbare den behandlas, desto bättre är chanserna för din hund att slippa långvariga komplikationer. Ta din hund till en veterinär för undersökning så fort du kan om du misstänker att din hund har tropisk hjärtmask.

Tropisk hjärtmask förekommer inte i Sverige, men din hund kan utsättas för smitta om ni reser i länder där parasiten förekommer. Tala med din veterinär om var du planerar att resa så att hon kan informera dig om riskerna i området.

Tags
Hjärtmask
Hund
Maskar
Dela på