Master Brand

Kan en katt få tropisk hjärtmask vid resa? Få koll på riskerna!

Dela på
Intro Text
Många tror att tropisk hjärtmask bara drabbar hundar. Men hjärtmask kan även orsaka hälsoproblem för katter. Därför är det viktig att känna till riskerna och de förebyggande medel som finns.
Content
Image
En katt springer över en äng

Många kattägare vidtar förebyggande åtgärder mot vanliga parasiter som loppor, fästingar och tarmmask. Den tropiska hjärtmasken blir aktuell om du och din katt ska resa till områden där den förekommer. Det är en vanlig missuppfattning att det bara är hundar som kan få hjärtmask, men i vissa delar av världen riskerar såväl inne- som utekatter att drabbas. Här får du veta hur du kan skydda din katt mot denna potentiellt farliga parasit.

Hur får katter tropisk hjärtmask?

Tropisk hjärtmask överförs via myggbett. När en smittad mygga biter en katt och suger blod kan myggan överföra hjärtmasklarver. Ju fler myggbett katten får, desto större är risken för hjärtmask. Utekatter löper större risk än innekatter, men eftersom ingen kattägare helt kan förhindra att mygg biter deras husdjur bör man ge förebyggande behandling i områden där tropisk hjärtmask förekommer.

Vad är risken för tropisk hjärtmask hos en katt?

Hjärtmasksjukdom hos katt är inte samma sak som hos hund, men hälsoriskerna kan bli lika allvarliga.

Sjukdomen kan leda till betydande skador på lungor; det är alltså inte bara hjärtat som drabbas. Infektionen kan orsaka skador på såväl lungor, luftvägar och omgivande blodkärl och kan även ledda till plötslig död bland katter, innan det syns några tecken på smitta.

Hjärtmasksmitta kan även leda till

  • vinglig gång
  • kollaps
  • vätska i buken

Tänk på att om din katt får hjärtmask innebär det särskilt stora risker för hjärtat.

Hur kan jag förebygga hjärtmask hos min katt?

Det är viktigt med förebyggande skydd. Kattungar löper samma risk att få hjärtmask som vuxna katter. Din veterinär kan hjälpa dig med såväl förebyggande behandling som behandling vid konstaterad infektion.

Tags
Hjärtmask
Maskar
Dela på