Master Brand

Högriskhundar: Vilka är de och hur skyddar man dem mot mask?

Dela på
Intro Text
De allra flesta hundar drabbas av mask under sitt liv. Att valpar får mask medan de diar tillhör inte heller ovanligheterna.
Content

Men risken för att drabbas varierar från hund till hund – er livsstil och hundens umgänge är avgörande. Läs vidare för att lära dig hur mask sprids till hund, vilka hundar som löper hög risk för att drabbas och vad du själv som hundägare bör vara uppmärksam på.

VILKA HUNDAR LÖPER HÖG RISK FÖR ATT SMITTAS?

Generellt kan man säga att de hundar som lever i stora grupper på mindre yta löper större risk för att drabbas av mask, exempelvis hundar bland hunduppfödare och hunddagis. Kennelhundar, valpar, jakthundar och hundar som har varit utomlands befinner sig alla i högriskgruppen för mask, tillsammans med andra aktiva hundar som vistas mycket utomhus.

Anledningen till att dessa hundar löper stor risk för att drabbas är på grund av hur masken smittar hundar. Det finns fem primära sätt genom vilka hundar kan drabbas av mask: genom att svälja maskägg, genom att äta mellanvärdar, via sin egen päls, genom loppor och från sin egen mamma.

Aktiva hundar som vistas mycket i naturen löper risk för att få i sig maskägg när de gräver i marken eller genom att äta små gnagare, fåglar eller grodor, så kallade mellanvärdar, som är infekterade.

Hundar som vistas tillsammans med andra på en liten yta kan i stället enkelt drabbas genom att få i sig mask eller ägg via varandras päls. Exempelvis kan loppor bära på bandmasklarver och spolmaskägg kan fastna i pälsen. När en hund leker med en annan eller tvättar sig kan den få i sig dessa och därmed drabbas.

När du besöker utlandet tillsammans med din hund riskerar den att exponeras för nya typer av mask. Spridningen av parasiter är ett allmänt problem som alla djurägare bör ta ansvar för att möta. Därför kan det vara en god idé att avmaska din hund även om det inte är ett krav. Tala med din veterinär för att se vilka föreskrifter som gäller för just ditt resmål.

HUR SKYDDAR JAG MIN HUND?

Om din hund ingår i någon av ovanstående kategorier löper den stor risk för att drabbas av mask. Dessa hundar bör avmaskas fyra till tolv gånger om året. Prata med din veterinär så kan ni tillsammans hitta en lämplig avmaskningsplan för just din hund. Genom att avmaska din hund kan du vara säker på att skydda din hund mot inälvsmask och de hälsoproblem som de kan medföra.

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT MED AVMASKNING?

Mask kan orsaka stora obehag för din hund. Får den inte hjälp med avmaskning när det behövs så ökar risken att din hund drabbas av hälsoproblem. Därtill är det inte alltid en infektion leder till synliga symptom, framför allt inte hos vuxna hundar. Din hund kan därför se frisk ut på utsidan med en växande maskinfektion på insidan. Dessutom kan mask, tyvärr, smitta oss människor via våra hundar. Genom att regelbundet avmaska de hundar som befinner sig i högriskgruppen värnar du inte bara din hunds hälsa utan även din egen och din familjs.

Till skillnad från exempelvis fästingar så är inte maskrisken årstidsberoende. Vi behöver alltså vara uppmärksamma på mask och avmaskning året om.

Tags
Avmaskning
Maskar
Dela på