Master Brand

Kattens lungmask

Dela på
Intro Text
(Aelurostrongylus abstrusus) är en parasit som påverkar din katts lungor och luftvägar. Lungmask är inte dödligt, men kan vara mycket irriterande för din katt. Alla katter kan smittas med lungmask, men det är främst katter som går ute och jagar byten som mus och fåglar som drabbas.
Content
Image
Kattens lungmask

Hur blir katten smittad?

Sniglar är en särskild mellanliggande orsak till kattens lungmask. De kan uppta de smittsamma larverna från infekterade katters avföring och blir därmed smittbärare. Men även möss och fåglar som äter sniglar kan bli smittbärare.

När katten äter en infekterad mus eller fågel så frigivs larverna i magtarmkanalen och vandrar därifrån till luftvägarna och lungvävnaden. De nykläckta larverna irriterar kattens luftvägar, vilket innebär att de hostar och sen sväljer ner dem. Då kommer larverna ner i magen och ut med avföringen.

Symtom på kattens lungmask

Symtomen kan variera i styrka, men hosta, andningssvårigheter, nysningar samt rinnande nos är ofta det du ser. Symtomen kan påminna om astma och bronkit. På grund av detta rekommenderas det alltid att få diagnos av en veterinär. Detta kan göras genom en undersökning samt ett avföringsprov.
Utöver dessa vanliga symtom så kan det också förekomma mer atypiska symtom så som: viktminsking, minskad aptit och förstorade lymfkörtlar.

Behandling

Det finns olika typer av läkemedel som kan behandla katter med lungmask, men alla behandlingsmedel mot mask har inte effekt på just lungmask. Lungmasks behandling kan du få hos veterinären, antingen i form av en tablett eller en spot on, som droppas på huden i din katts nacke. För de katter som är allvarligt drabbade av lungmask kan ytterligare medicinering och sjukvård vara nödvändig. Prognosen för lungmask hos katter är dock god och man ser sällan dödsfall.

Om du är bekymrad över om din katt har smittats med lungmask, eller om du har ytterligare frågor kring symtom, förebyggande och behandling, bör du kontakta in väteriner.

Tags
Avmaskning
Diarré
Katt
Kattunge
Lungmask
Maskar
Spot-On
Dela på