Master Brand

Kan katter få lungmask?

Dela på
Intro Text
Katter kan drabbas av lungmask. Lungmask hos katt kan ha liknande symtom som andra lungsjukdomar eller maskinfektioner, som hosta och andningssvårigheter.
Content
Image
Kan katter få lungmask

Vad är lungmask?

Som namnet antyder är Kattens lungmask, som på latin heter Aelurostrongylus abstrusus, en parasit som lever i lungor och mindre luftvägar hos katter. Vuxna maskar producerar ägg som kläcks till larver och tar sig in genom lungvävnaden, vilket är det som orsakar lungskador och relaterade symtom, som hosta.

Hur får katter lungmask?

Lungmaskägg sprids via snäckor och sniglar. En katt kan smittas genom att äta infekterade blötdjur eller, vilket är vanligast, genom att äta andra djur, till exempel råttor eller fåglar, som har ätit infekterade blötdjur.

Katter blir infekterade genom att äta olika sniglar som fungerar som mellanvärd för parasiten. De kan också infekteras via så kallade transportvärdar det vill säga bytesdjur som möss, grodor och fåglar.

Är lungmask farligt för katter?

Kattens lungmask orsakar i allmänhet andningssjukdom och lungskador. Smittade katter får ofta hosta och rosslar och kan även får andningssvårigheter. Symtomen är ofta milda hos vuxna katter, men sjukdomen kan vara allvarligare för kattungar och katter med sviktande hälsa.

Kan katter överföra lungmask till andra husdjur?

Kattens lungmask drabbar inte hundar, eftersom de har sin egen art av lungmask. En katt som smittas av lungmask kan sprida lungmaskägg via sin avföring. Andra katter kan sedan få sjukdomen genom att äta blötdjuren eller andra små djur (exempelvis råttor eller fåglar) som har ätit blötdjuren.

Vilka är symtomen på lungmask hos katt?

De vuxna maskarna lever i kattens1 lungor där det bildas små knutor. Vissa katter uppvisar knappt några symtom överhuvudtaget medan andra får symtom från luftvägarna i form av hosta av varierande grad. 

särskilt efter fysisk ansträngning och det kan även handla om rinnande nos och andningssvårigheter. Dessa tecken kan även tyda på andra sjukdomar, så därför är det inte alltid så lätt att avgöra om din katt har lungmask. Om din katt har något av symtomen, så bör du låta en veterinär undersöka den.

Hur kan du skydda din katt?

Du kan minska riskerna för katten genom att inte låta den jaga, men det är så klart lättare sagt än gjort. Eftersom snäckor och sniglar kan hamna i vattenskålar och sätta sig på leksaker, är det viktigt att diska och rengöra sådana saker regelbundet. Prata med din veterinär om korrekt behandling till din katt.

Tags
Katt
Lungmask
Maskar
Parasiter
Dela på