Master Brand

Fem saker du bör känna till om mask hos hund

Dela på
Intro Text
Har du frågor om riskerna för mask hos din hund? Dra nytta av rådgivning från proffs! Här beskriver vi fem saker som du bör känna till om tarmmaskar.
Content
Image
Veterinären undersöker hunden, ägaren står bredvid den

Alla hundar utsätts för mask, även innan de föds. Mask orsakar hälsoproblem för hundar, och vissa typer av mask hos hundar kan även smitta oss människor.

Så vad säger specialisterna? Nedan följer fem vanliga frågor som djurägare ofta har när det kommer till mask.

1. Vilken typ av tarmmask bör jag ha koll på?

Spolmask, hakmask, piskmask och bandmask kan infektera våra hundar, men det beror självklart på var man bor. Husdjurets livsstil avgör ofta vilka parasiter som utgör de största riskerna. Din veterinär kan ge dig råd om vad som gäller för just din hund.

2. Hur vet jag om min hund har mask?

När det gäller fullvuxna hundar kan man inte alltid tydligt se att de har mask, så det kan vara svårt att veta. Symtomen är desto tydligare hos valpar – de kanske kräks eller får diarré, och de kan få svullna magar och matt päls. Så gott som alla valpar smittas av spolmask, antingen före födseln när de smittas i livmodern eller när de diar som nyfödda. Därför kan även valpar som verkar vara friska ha mask i kroppen.

Oavsett om hunden visar symtom eller ej, kommer maskägg ut i en smittad hunds avföring som i sin tur kan smitta andra hundar eller människor. För att minska riskerna är det viktigt med regelbunden avmaskning. Din veterinär kan berätta mer och ge råd om vilket parasitskydd som är rätt för er.

3. Hur har min hund fått mask?

Det här är en vanlig fråga för en veterinär. Djurägare känner ofta obehag när hunden har fått mask. Tänk på att nästan alla valpar föds med spolmask, och att de flesta smittas när de diar. Det är lätt hänt att hundar utsätts för flera olika parasiter under livets gång. Spolmask kan även smitta den äldre hunden när den råkar svälja mikroskopiskt små ägg eller larver i samband med att den till exempel äter gräs, eller jagar små bytesdjur på promenaden eller när den slickar pälsen efter en promenad. Hundar kan även smittas av bandmask om de äter från andra smittade djur, som till exempel rått kött eller inälvor. Din veterinär kan berätta mer om specifika risker för just din hund utifrån livsstil och geografiskt läge.

4. Hur ofta bör jag avmaska min hund?

Det här är en viktig fråga. Svaret är att det beror på din hunds ålder, hälsa och livsstil och vilken behandling du väljer. Livsstilen avgör risken för smitta och man kan även ta träckprov för att påvisa förekomst av maskägg.

5. Kan jag få mask av min hund?

Tyvärr är svaret ja. I mycket sällsynta fall kan spolmasksmitta orsaka symtom hos människor. Därför är det viktigt att känna till om hunden är smittad.

Dessutom kan hundar smitta människor med rävens dvärgbandmask om man vistas i områden där denna förekommer. Då är det viktigt med regelbunden avmaskning.

Fråga din veterinär eller personalen på ditt apotek, för mer personligt anpassad information om specifika risker för just din hund.

Tags
Avmaskning
Bandmask
Hakmask
Maskar
Rundmask
Dela på