Master Brand

Kan mask hos katt smitta till människor?

Dela på
Intro Text
Smittöverföring av mask från katt till människa är ovanligt, men människor kan smittas vid tät kontakt med hund och katt eller via deras avföring.
Content

Betydelsen av denna smitta till människor är olika, berorende på vilket land som avses, det vill säga vilka parasiter som förekommer i respektive land. Spolmask finns i så gott som hela världen. Räv, hund och katt och många andra djur urskiljer maskägg, som kan smitta människor via omgivningen eller pälsen på djur som är infekterade. Att hålla god hygien för att undvika human smitta är därför bra. De flesta maskinfektioner är harmlösa, men av och till kan sjukdom av spolmask ses.

Image
Kan mask hos katt smitta till människor

Parasiten rävens dvärgbandmask, vilken kan ge upphov till symtom hos människor, är ett stort problem i Tyskland och andra länder söderut. I vissa områden i Tyskland, där det finns många smittade rävar, har  myndigheterna behandlat rävarna med maskmedel, både från flygplan och med hjälp av jägare1 . Samtidigt behandlas hundar systematiskt med avsikt att minska smittrycket och därmed minska  risken att människor smittas.

Generella  försiktighetsregler mot smitta kan vara att regelbundet avmaska sina djur, täcka över sandlådor som inte används, tvätta barnens händer (eftersom barn ofta stoppar fingrarna i munnen) och inte låta djuren slicka barnen i ansiktet.

Är din katt i riskgrupp för att få problem med mask?

Maskförekomsten är i hög grad beroende av djurets levnadssätt och den miljö djuret vistas i. Maskägg och larver finns i naturen. Din katt kan utsättas för smitta när den befinner sig utomhus2 . Katter som vistas ute och fångar bytesdjur får i regel inälvsmask. Spolmask är vanligt hos kattungar.

Katter kan infekteras med larver, när de fångar bytesdjur (smitta via mellanvärd). Djur kan även infekteras av ägg, som finns i miljön. I miljöer med högt smittryck t ex träningsplatser eller i kennlar kan det finnas mycket maskägg i jorden. Risken finns att maskäggen ackumuleras och skapar ett kontinuerligt högt smittryck. Maskägg kan ligga i jorden under mycket lång tid (åratal).

När din katt följer med på resan kan den utsättas för exponering av andra arter av maskar än de som finns hemma.

Det finns olika riskgrupper, som man delar utekatter och innekatter in i beroende på livsstil och vanor:

LÅG RISK GRUPP

  • Innekatter

HÖG RISK GRUPP

  • Utekatter & kattungar
  • Kennelkatter i uppfödning
  • Resande djur

Varför ska du avmaska din katt regelbundet?

För att säkerställa kattars hälsa och undgå smitta till oss människor. Men även för att minska spridningen av parasiter till nya områden, till andra djur och av estetiska skäl.

Kattungar avmaskas från 3 veckors ålder (även kattmamman). Därefter varannan till var fjärde vecka upp till 3 månaders ålder. Vuxna katter avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid misstanke på mask. Katter som fångar bytesdjur eller vid högt smittryck flera gånger/år.

Klicka här, om du vill läsa mer om behandling av mask.

  • 1Romig T. et al., Impact of praziquantel baiting on intestinal helminths of foxes in southwestern Germany, Helminthologia, 44, 3: 137 – 144, 2007
  • 2Baneth G, et al., Major Parasitic Zoonoses Associated with Dogs and Cats in Europe. Journal of Comparative Pathology (2015) 1-21.
Tags
Maskar
Dela på