Master Brand

Olika sätt för en hund att få mask

Dela på
Intro Text
Spolmask, hakmask och piskmask tillhör gruppen rundmaskar och är exempel på tarmparasiter. Ibland förekommer infektioner med bandmaskar. Inom gruppen bandmask ingår bland annat rävens dvärgbandmask, hundens dvärgbandmask och Mesocestoides som vi i vardagligt tal bara kallar bandmask. Här beskriver vi några olika sätt som hunden kan infekteras.

Content
Olika sätt för en hund att få mask


1. Svälja maskägg 

Många parasiter finns i miljön utomhus, och vissa parasiter kan överleva där. Spolmaskägg kan till exempel hamna i jorden från ett infekterat djurs avföring och ligga vilande där i ett år eller mer. Sedan kan din hund få i sig de här maskäggen som kan utvecklas till en infektion.

2. Genom att  äta mellanvärdar som små gnagare, fåglar eller grodor 

Hos hundar förekommer flera arter av bandmaskar. Bandmaskars livscykel involverar dels en huvudvärd, till exempel hund eller räv och dels en mellanvärd i vilken larvstadier, så kallade dynt, utvecklas. Olika bandmaskar har olika mellanvärdar. Hund smittas alltså genom att äta dynt i mellanvärden, det sker ingen smitta direkt mellan hundar. Smittkällor kan i praktiken utgöras av döda smådjur och urtagna inälvor från vilda idisslare bland annat.

3. Genom sin egen päls 

Hundar kan även få mask när de tvättar sig. Spolmaskägg kan fastna i hundens päls, och om hunden får i sig dem när den slickar sig kan den bli infekterad när äggen kläcks i kroppen.

4. Genom loppor 

Loppor kan bära på bandmasklarver. Om hunden slickar på sin päls och sväljer loppor så kan de utvecklas till vuxna bandmaskar i hundens tarmar.

5. Genom sin mamma 

Spolmask, som är den vanligaste inälvsmasken hos hund, kan överföras från mamman till de ofödda valparna i livmodern genom moderkakan. En infekterad tik kan även överföra spolmask till sina valpar när de diar.

Tags
Avmaskning
Behandling
Hund
Maskar
Dela på