Master Brand

Om loppor

Dela på
Intro Text
Usch vad det kliar! Lopporna är inte bara de vanligast förekommande parasiterna – de förekommer även året om och angriper såväl hundar och katter som oss människor. Men vad är loppor egentligen? Varför angriper de oss? Och viktigast av allt – hur kan jag som husdjursägare skydda mig, min fyrbenta vän och min familj?
Content
Loppornas liv
Image
Hund_loppor
Loppornas liv

Loppor är en typ av blodsugande parasiter som lever på och av varmblodiga djur. I Sverige har vi ungefär 70 arter och som fullvuxna lever de alla av att suga blod från sina respektive värddjur. Under sina liv går loppan igenom fyra stadier, inräknat äggen.

En lopphona kan fortlöpande lägga ägg – upp till femtio om dagen beroende på art och förhållanden. Men för att kunna lägga sina ägg behöver honan suga blod. Äggen läggs allt som oftast i värddjurets päls och ramlar sedan ner på marken, oftast kring värddjurets sovplats. Om förhållandena är gynnsamma så kläcks äggen efter ca tre dagar.

När äggen väl kläcks är det dags för nästa stadium loppas livscykel: larven! Larverna är någon millimeter långa och trivs bäst i fuktiga och mörka miljöer. De söker sig bort från ljus och ner i skrymslen och vrår. Inomhus tycker de exempelvis om mattor, golvspringor och möbler medan de i naturen söker sig till undervegetation. Laverna livnär sig på organiskt material, bl.a. loppornas avföring (usch!). Beroende på art och förhållanden bildar larverna puppor efter en till två veckor.

Väl förpuppad så utvecklas larverna till fullvuxna loppor. Lopporna kan förbli i loppstadiet i flera månader och det är inte farten på deras utveckling som avgör när puppan kläcks. I stället är det förhållandena runt puppan som avgör när loppan träder fram i dagen. Pupporna känner nämligen av såväl värme som koldioxid och rörelser. De reagerar på dessa stimuli, vilka berättar för puppan att ett (förhoppningsvis) lämpligt värddjur finns i närheten.

För att överleva behöver de vuxna lopporna snabbt hitta ett lämpligt värddjur från vilket de kan suga blod. Väl bosatta i värddjurets päls livnär de sig på värddjurets blod, förökar sig och lägger ägg. Lopporna lämnar inte självmant sitt värddjur utan lever på det merparten av sitt vuxna liv. Skulle en loppa av någon anledning (kanske för att du varit framme med loppkammen?) ramla av sitt värddjur överlever de inte länge på egen hand, högst några dagar.

Faror och besvär med loppor

Som vi alla vet leder loppbett till såväl klåda som irritation – både hos oss människor och hos våra fyrbenta vänner. Men riskerna är fler än bara irritation! Loppor kan framkalla allergiska reaktioner, hudproblem men även bära på sjukdomar som de smittar sina värdar med. Loppallergi beror på en reaktion på loppornas saliv och har symptom i form av röda knölar och utslag, håravfall och en rent otrolig klåda. Det tydligaste symptomet på loppangrepp, oavsett om det gäller en hund eller katt, är att din vän börjar klia, krafsa och bita sig i pälsen på ett sätt som denne inte uppvisat tidigare. Även ett överdrivet slickande, med eventuellt håravfall som resultat, är ett givet tecken. Det tydligaste tecknet är dock, såklart, att hitta själva lopporna i pälsen på ditt husdjur. Men du kan även hitta loppornas avföring i ditt djurs päls, i form av små svarta korn.

Förutom symptomen och problemen ovan kan loppor även bära på såväl sjukdomar som bandmask. Bandmasken smittar från loppor genom att den vuxna loppan själv är infekterad och bär på masken. När ditt husdjur slickar sin päls kan det få i sig smittade loppor och därmed själv drabbas av ett maskangrepp. Att smittas av sjukdom från loppor är än så länge ovanligt i Sverige. Men exempelvis Mykoplasma Haemofelis är en bakterie som framför allt smittar katter, vanligen via bett från andra katter, men som troligen även kan överföras av blodsugande parasiter. Såväl hundar som katter kan även drabbas av örongångsinflammation, tassinflammationer och hudinfektioner som ett resultat av loppangrepp.

Hur blir jag av med lopporna?

Om ni väl drabbats av loppor så är det viktigt att direkt komma i gång med sanering och behandling. Eftersom loppornas larver och puppor lever undangömda i hemmet, som nämnt ovan, räcker det inte att bara behandla eller tvätta ditt husdjur. Men du bör börja med att behandla! Har du fler husdjur i hemmet behöver du behandla alla dina djur, då lopporna enkelt sprids mellan olika djur. Följ instruktionerna på din valda produkt och följ ett regelbundet behandlingsschema för varje djur. På så sätt sätter du stopp för angreppet. Du bör även gå igenom pälsen på ditt eller dina djur med en lopp- eller luskam. Vi rekommenderar dig att använda ett repellerande skydd som dödar lopporna vid kontakt med ditt djurs päls.

Förutom att behandla dina djur måste du sanera ditt hem. Som tidigare nämnt ramlar loppäggen av sitt värddjur och samlas därför enkelt på den plats där din vän sover. Se därför till att tvätta ditt husdjurs bädd, regelbundet och på högsta möjliga temperatur. Vi rekommenderar dig att tvätta bädden eller bäddarna minst en gång i veckan i tre till åtta veckor.

Se även till att dammsuga ordentligt i ditt hem. Var särskilt uppmärksam på textilier, mattor och möbler – de platser där larver och puppor trivs. Genom grundlig och noggrann dammsugning får du bort såväl larver, puppor och loppor som deras födoämnen. Dammsug regelbundet i tre till åtta månaders tid och se till att tömma dammsugarpåsen efter varje omgång – med fördel utanför ditt hem. Detta på grund av att lopporna, pupporna och larverna inte dör av själva dammsugningen, nej, de hamnar blott i dammsugarpåsen. Och du vill ju inte att de åter ska etablera sig i ditt hem efter all ansträngning?

Förebygg och skydda

Det enklaste sättet att slippa loppor är genom att använda dig av ett förebyggande och repellerande skydd. Denna typ av produkt dödar loppor redan innan de hinner bita dig eller dina djur. Därför hinner de varken etablera sig eller ställa till besvär för dig.

Tags
Biter
Hund
Katt
Loppor
Tips
Dela på