Master Brand

Så kan din hund smittas när den jagar

Dela på
Intro Text
En jagande hund kan riskera att drabbas av maskinfektion. Läs mer om hur du avmaskar och håller hunden frisk här.
Content

 

Hur får hunden mask?

Om din hund jagar och äter en gnagare, fågel eller ett annat bytesdjur kan den drabbas av en maskinfektion eftersom dessa bytesdjur ofta bär på smittsamma larver.

Hur vet man om hunden har mask?

Som regel visar de inga symtom. De större arterna syns som rörliga ”risgryn” eller som en kedja i avföringen eller på pälsen under svansen. Andra bandmaskar, till exempel Rävens dvärgbandmask, är så små att de inte syns för blotta ögat.

Rävens dvärgbandmask

Rävens dvärgbandmask förekommer lokalt i olika delar av Sverige (Småland, Dalarna, Södermanland, Småland och Västergötland/Bohuslän). Rävens dvärgbandmask kan också smitta till människor.

Hur avmaskar man?

Droncit vet. till hund och katt är en enkel och riktad behandling mot alla i Norden förekommande bandmaskar inklusive Rävens dvärgbandmask. Tabletten kan delas och ges med mat.

Dela på