Sekretesspolicy

Obs: Du kanske har kommit till den här sidan eftersom du använde en funktion som kräver att cookies ska vara aktiverade. Scrolla neråt och granska dina inställningar för cookies.

Denna webbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”) tillhandahålls av Elanco (kallas nedan oss eller vi). För mer information om den som tillhandahåller webbplatsen, se vår imprint.

A. Hantering av personuppgifter

Nedan redogör vi för hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder Webbplatsen. Om inget annat anges i avsnitten nedan är den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter att den krävs för att du ska få tillgång till de funktioner på Webbplatsen som du önskar använda (Art. 6(1)(b) dataskyddsförordningen).

I. Användning av Webbplatsen

1. Åtkomst till Webbplatsen

När du öppnar Webbplatsen överför din webbläsare vis information till vår webbserver. Detta görs av tekniska skäl och krävs för att du ska få tillgång till önskad information. Följande information samlas in, lagras under en kort tid och används för att underlätta din åtkomst till Webbplatsen:

 • IP-adress
 • datum och tid för åtkomst
 • tidszonsskillnad till GMT (Greenwich Mean Time)
 • innehåll i begäran (specifik plats)
 • åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • överförd datavolym
 • webbplats som begär åtkomst
 • webbläsare, språkinställningar, webbläsarens version av operativsystem och yta

För att skydda våra berättigade intressen kommer vi under en begränsad tid att lagra sådan information som möjliggör att personuppgifter kan spåras i händelse av obehörig åtkomst eller försök till obehörig åtkomst till våra servrar (Art. 6(1)(f) dataskyddsförordningen).

2. Inställning för kakor (cookies)

1. Vad är kakor (cookies)?

Webbplatsen använder kakor. Kakor, eller cookies, är små textfiler som via din webbläsare sparas i din dators minne. Kakorna innehåller viss information (t.ex. vilket språk eller vilka webbplatsinställningar du brukar använda) som din webbläsare (beroende på kakans livslängd) skickar tillbaka till oss nästa gång du besöker Webbplatsen.

2. Vilka kakor använder vi?

Vi skiljer mellan två kategorier av kakor: (1) Funktionella kakor, som behövs för att vår webbplats ska fungera bra och (2) Valbara kakor som används för webbplatsanalys och marknadsföringsändamål. Tabellen nedan innehåller en detaljerad beskrivning av de kakor vi använder:

3. Kräver ditt samtycke

Vi använder valbara kakor endast om vi har fått ditt samtycke (Art. 6(1)(a) dataskyddsförordningen). Första gången du besöker Webbplatsen visas ett popupmeddelande som frågar om du samtycker till att valbara kakor används. Om du ger ditt samtycke placerar vi en kaka på din dator och popumeddelandet visas inte igen så länge kakan är aktiv. När kakans livslängd har löpt ut, eller om du aktivt raderar kakan, visas popupmeddelandet igen vid ditt nästa besök på Webbplatsen och du blir på nytt tillfrågad om samtycke.

4. Förhindra kakor

Du kan givetvis använda vår webbplats utan att några kakor sparas på din dator. Du kan när som helst ändra din webbläsares inställning för hantering av kakor eller avaktivera kakor helt. Men om du gör det kan det hända att funktionerna på webbplatsen begränsas eller att vår webbläsare blir mindre användarvänlig. Du kan när som helst stoppa icke-obligatoriska kakor på det sätt som anges i tabellen ovan.

3. Webbplatsanalys med Google

På Webbplatsen använder vi en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (nedan kallat ”Google”).

Google analyserar din användning av vår webbplats för vår räkning. För det ändamålet använder vi de kakor som beskrivs närmare i tabellen ovan. Den information som samlas in av Google i samband med att du använder vår webbplats (t.ex. hänvisande URL, våra webbsidor som du besöker, den typ av webbläsare du använder, din språkinställning, ditt operativsystem och din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Därefter får vi de relevanta resultaten i anonymiserad form. Dina användaruppgifter kopplas inte till din fullständiga IP-adress under denna process. Vi har aktiverat den IP-anonymiseringsfunktion som Google erbjuder på vår webbplats. Den raderar de sista 8 siffrorna (typ IPv4) eller de sista 80 bitsen (typ IPv6) av din IP-adress efter varje dataöverföring till Google. Dessutom är Google certifierat under EU-US Privacy Shield, som garanterar att en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter upprätthålls vid Googles behandling av data i USA.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till användning av webbanalys, antingen genom att ladda ner och installera Googles insticksprogram för webbläsare eller genom att hantera ditt samtyckte enligt tabellen ovan. I så fall sparas en opt-out kaka (en undantagskaka) på din dator. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar opt-out kakan.

4. Beteendemarknadsföring med Google

Denna webbplats använder en beteendemarknadsföringstjänst från Google Marketing Platform, en så kallad målinriktad marknadsföringstjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (nedan kallat ”Google”).

Google analyserar din användning av Webbplatsen. För det ändamålet använder Google de kakor som beskrivs närmare i tabellen ovan. Den information som samlas in av Google i samband med att du använder vår webbplats (t.ex. hänvisande URL, våra webbsidor som du besöker, den typ av webbläsare du använder, din språkinställning, ditt operativsystem och din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Vi och vår partner Google kommer att använda denna information för att anpassa vår marknadsföring så att den passar bättre för dig och dina intressen, begränsa antalet gånger samma annons visas, utvärdera hur effektiva reklamkampanjer är och få en bättre förståelse av besökares beteende efter att de har tittat på en viss annons. När du besöker en annan webbplats i det så kallade “Google Display Network”, kan det hända att popupfönster visas som är individuellt anpassade efter dina intressen utifrån information som samlats på vår webbplats.

Google är certifierat enligt EU-US Privacy Shield, vilket säkerställer att en adekvat nivå av dataskydd upprätthålls med avseende på behandling av personuppgifter från Google i USA.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycket till denna överföring av information till Google för beteendemarknadsföringsändamål på internet, genom att du antingen hantera dina samtycken i tabellen ovan, så att en opt-out-kaka (en undantagskaka) sparas på din dator, eller genom att du laddar ned och installerar Googles insticksprogram för webbläsare som Google erbjuder. Båda alternativ förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar opt-out-kakan.

Google ansvarar för att behandla dina personuppgifter som Google samlar in direkt från vår webbplats för beteendemarknads-föringstjänster på internet. Eftersom vi inte har någon kontroll över personuppgifter som samlats in och bearbetats av tredje part, kan vi inte ge bindande information rörande omfattningen och syftet av sådan personuppgiftsbehandling. För att få ytterligare information om hur Google behandlar dina personuppgifter och hur länge de sparas, besök sidan med Googles information om datasäkerhet. Vid tidpunkten för framtagandet av detta utlåtande var Googles information tillgänglig i Googles dataskyddsriktlinjer för annonsering: Google Data Protection Guidelines for Advertising.

5. Webbanalys, UserReport

Vår hemsida använder en målgruppsrapport, UserReport, en webbanalys-tjänst från AudienceProject, Ryesgade 3F. 3.sal, 220 Köpenhamn N, Danmark (“AudienceProject”).

UserReport analyserar ditt användande av vår hemsida för vår räkning. De upplysningar som samlas in av UserReport i kombination med ditt användande av vår hemsida (till exempel besökt URL, vilken typ av browser du använder osv). När du besökt hemsidan (om du kommit in på hemsidan via en sökmotor osv) skickas dessa data till en server hos UserReport, där de sparas och analyseras. Resultaten blir därefter tillgängliga och förfogas av oss i anonymiserad form. Dina användardata kommer inte att kopplas till din fullständiga IP-adress i den här processen.

Ytterligare upplysningar om UserReport finns tillgängliga på AudienceProjects hemmsida

6. Online beteendestyrd annonsering, Adform

Vår hemsida nyttjar Adform, en så kallad målriktad reklamtjänst från Adform, Wildersgade 10B, 1. Sal, 1408 Köpenhamn, Danmark (“Adform“).

Adform vill analysera hur du använder dig av vår hemsida. För att göra detta använder vi bland annat cookies som beskrivs mer detaljerat i ovanstående tabell. Informationen som samlas in av Adform i kombination med vår hemsida (t ex besökt URL, vilken av våra hemsidor du besöker, din browsertyp, språkinställningar, operativsystem och din skärmupplösning) skickas till en server hos Adform där de sparas och analyseras. Vi och vår partner Adform använder informationen till att anpassa reklamen bättre till dina intressen, begränsa antalet gånger samma reklam visas för dig, utvärdera effekten av en reklamkampanj, eller analysera hur visningen av speciell reklam påverkar individuella användares beteende. Om du besöker en annan hemsida inom Adforms nätverk, kan du få se individualiserade annonser utifrån dina intressen som baserar sig på den information du sett på vår hemsida.

Till våra marknadsföringsaktiviteter använder vi bara anonyma eller pseudonyma system där vi inte kan identifiera några individer, inklusive dig. Det är därför vi använder cookies och dylikt som inte är länkat med e-post eller liknande identifierbara upplysningar. Så vi kan alltså inte spåra data från dig, ej heller ta bort den eftersom vi inte vill bryta den här anonymiteten.

Vill du radera exempelvis cookies, kan du istället besöka http://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ och välja att klicka på Opt-out vid den cookie som visas på din browser den kommer då att raderas med tillhörande data.

7. Beteendemarknadsföring med Facebook

Denna webbplats använder en beteendemarknadsföringstjänst från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (med Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA som underbiträde) (“Facebook”).

Facebook kommer att analysera din användning av denna webbplats. För detta ändamål använder vi kakor som beskrivs närmare i tabellen ovan. Den information som samlas in av Facebook i samband med din användning av vår webbplats kommer att överföras till en server på Facebook i USA där den kommer att lagras och analyseras. Dessa uppgifter inkluderar referensadressen (URL), din webbläsartyp, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning och ytterligare information beroende på de implementerade pixelhändelserna (t.ex. "köp" behandlar typ, ID och nummer för det valda objektet också som betalningsinformation och valuta; "sök" bearbetar söksträngen när du söker efter en produkt på vår hemsida; "visa innehåll" behandlar innehålls-ID, namn, typ, valuta och värde). Vi och vår partner Facebook kommer att använda denna information för att bättre skräddarsy våra annonser till dig och dina intressen, för att begränsa antalet gånger du visas samma annons, för att utvärdera effektiviteten av marknadsföringskampanjer och för att bättre förstå besökarnas beteende efter de har tittat på en viss annons. När du besöker din Facebook-tidslinje eller en annan webbplats för Facebooks annonsnätverk (så kallade "Audience Network") kan anpassade flöden som är skräddarsydda för dina intressen presenteras för dig på vår webbplats.

Facebook är certifierat enligt EU-US Privacy Shield, vilket säkerställer att en adekvat nivå av dataskydd upprätthålls med avseende på behandling av personuppgifter från Facebook i USA.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycket till denna överföring av information till Facebook för beteendemarknadsförings-ändamål på internet, genom att du hanterar dina samtycken i tabellen ovan, så att en opt-out-kaka (en undantagskaka) sparas på din dator. Vänligen notera att detta enbart kommer att begränsa överföringen av information till Facebook så länge som du inte raderar undantagskakan.

Facebook ansvarar för att behandla dina personuppgifter som Facebook samlar in direkt från vår webbplats för beteendemarknadsföringstjänster på internet. Eftersom vi inte har någon kontroll över personuppgifter som samlats in och bearbetats av tredje part, kan vi inte ge bindande information rörande omfattningen och syftet av sådan personuppgiftsbehandling. För att få ytterligare information om hur Facebook behandlar dina personuppgifter och hur länge de sparas, besök sidan med Facebooks information om datasäkerhet. Vid tidpunkten för framtagandet av detta utlåtande var Facebooks information tillgänglig i Facebooks Datapolicy.

8. Insticksprogram för sociala medier

Vår hemsida kan komma att använda insticksprogram (plug-in) för sociala medier, som möjliggör för dig att enkelt dela information med andra. När du besöker vår hemsida kan operatören för insticksprogrammet som finns på vår hemsida lagra en webbkaka (cookie) på din dator som låter denne känna igen de användare på deras sociala medier-nätverk som tidigare besökt våra hemsidor. Om du tidigare loggat in på sociala medier medan du besökt vår hemsida kan insticksprogrammet tillåta att sociala medier-nätverken får direkt identifierande information om dig som visar att du besökt vår hemsida. Insticksprogrammet för sociala medier kan komma att samla denna information om besökare som loggat in på sociala medier, oberoende om du som besökare direkt interagerat med programmet på vår hemsida. Insticksprogrammet för sociala medier kan även komma att dela information om ditt besök på vår hemsida med andra användare på deras sociala medier-nätverk. Elanco kontrollerar inte innehållet som samlas in och delas av insticksprogrammet för sociala medier. För mer information om insticksprogram för sociala medier, se respektive sociala mediers sekretess- och datainsamlingspolicy.

9. Användning av kontaktformulär

Du kan kontakta oss direkt med det kontaktformulär som finns på vår webbplats. Du kan bland annat lämna följande information:

 • Namn
 • Kontaktinformation (exempelvis e-postadress, telefonnummer),

Vi behandlar informationen som du lämnar via kontaktformulären endast för att behandla din specifika begäran. Vi raderar denna information så snart den inte längre behövs för att behandla eller följa upp din begäran.

10. Prenumeration på vårt nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev på Webbplatsen. Baserat på ditt tidigare samtycke samlar vi in och använder den e-postadress du har angett för att skicka dig nyhetsbrevet (Art. 6 (1)(a) dataskyddsförordningen, på engelska kallad GDPR).

Om du vill ha ett anpassat nyhetsbrev kan du frivilligt lämna följande extra information till oss:

 • Namn
 • E-postadress

Vi använder s.k. dubbel opt-in procedur för prenumerationen på vårt nyhetsbrev. När du har anmält din prenumeration på nyhetsbrevet på Webbplatsen skickar vi dig ett mejl till den e-postadress du har angett och ber dig att bekräfta. Om du inte bekräftar prenumerationen stryks den automatiskt. För att förhindra missbruk av dina personuppgifter registrerar vi din prenumerationsbeställning och bekräftelsen, med arkivering av den IP-adress du använder för prenumerationen, när du beställde prenumerationen och bekräftade den, det meddelande vi skickade dig gällande din prenumeration och bekräftelse.

Du kan när som helst med verkan framåt i tiden återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet. I så fall kommer vi även att ta bort dina personuppgifter som är kopplade till mottagandet av vårt nyhetsbrev. För att meddela att du vill avsluta prenumerationen kan du använda respektive länk som finns med i alla nyhetsbrev, eller använda de kontakter som anges nedan (à C.).

11. Tjänster och innehåll från tredje parter på Webbplatsen

Vi använder tjänster och/eller innehåll från tredje part på vår webbplats. När du använder sådana tjänster från tredje part eller när innehåll från tredje part visas utväxlas kommunikationsdata mellan dig och respektive leverantör av tekniska skäl.

Respektive leverantör av tjänsterna eller innehållet kan även behandla dina personuppgifter för andra ändamål. Så vitt vi känner till har vi konfigurerat tjänsterna och innehållet från leverantörer som är kända för att behandla personuppgifter för egna ändamål på ett sådant sätt att antingen all kommunikation för andra ändamål än att presentera deras tjänster eller innehåll på vår webbplats är blockerad eller så att kommunikation endast äger rum när du aktivt har valt att använda respektive tjänst. Eftersom vi inte har någon kontroll över uppgifter som samlas in och behandlas av tredje parter kan vi dock inte ge bindande information om omfattningen och ändamålet med sådan behandling av personuppgifter.

För mer information om omfattningen och ändamålet för sådan insamling och behandling av dina uppgifter, läs sekretesspolicyn för de företag som levererar tjänsterna och/eller innehållet vi tillhandahåller och som ansvarar för skyddet av dina personuppgifter i detta sammanhang:

12. Information om biverkningar och reklamationer

Webbplatsen är inte avsedd eller konstruerad för kommunikation om biverkningar, avsaknad av behandlingseffekt, felmedicinering, produkter på den grå marknaden/förfalskade läkemedel, felaktig eller off label-användning och/eller andra problem som rör säkerhet och kvalitet hos Elancos produkter. Om du vill rapportera biverkningar eller klaga på en produkts kvalitet ska du kontakta hälso- och sjukvårdpersonalen (t.ex. läkare eller apotekare), den nationella hälsovårdsmyndigheten eller använda vår webbplats för rapportering av biverkningar.

Om du ändå rapporterar biverkningar eller andra problem som rör säkerhet och kvalitet hos Elancos produkter är vi skyldiga att hantera det och kan behöva kontakta dig för klargöranden. Därför kan det hända att vi måste meddela behörig hälso- och sjukvårdsmyndighet om de problem du har rapporterat. Det kan hända att vi även måste vidarebefordra dessa meddelanden till företagen i vår grupp och våra samarbetspartners i den mån även dessa har skyldighet att underrätta sina respektive behöriga hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

13. Personlig anpassning med Acquia

På vår webbplats använder vi en personlig anpassningstjänst från Acquia lnc., 53 State Street, Boston MA 02109, USA ("Acquia").

Acquia kommer att analysera din användning av vår webbplats åt oss. För detta ändamål använder vi cookies som beskrivs detaljerat i tabellen ovan. Informationen som samlas in av Acquia i samband med din användning av vår webbplats (t.ex. din URL, webbsidor ägda av oss som du besökt, din webbläsartyp, dina språkinställningar, ditt operativsystem och ytterligare information beroende på de implementerade inställningar på webbplatsen) kommer att överföras till Acquivas servrar i och utanför EU, där det kommer att lagras och analyseras.

Vi och vår partner Acquia kommer att använda denna information för att bättre anpassa vårt innehåll på denna webbplats till dig utefter dina intressen och för att utvärdera effektiviteten i en sådan anpassning. När du besöker en annan Elanco-webbplats som använder samma typ av anpassning och du har samtyckt till användning av cookies, kan anpassat innehåll efter dina intressen presenteras för dig baserat på den information som samlas in på vår webbplats. 

Acquia är certifierat enligt EU-USA integritetsskydd och har ingått EU:s standardavtal för processorer hos oss, vilket säkerställer att ett tillräckligt dataskydd upprätthålls avseende behandling av personuppgifter av Acquia utanför EU.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till personlig anpassning genom att styre dina medgivanden i ovanstående tabell [TK1]. När du drar tillbaka ditt medgivande kommer en opt-out-cookie att placeras. Observera att detta endast kommer att förhindra användning av personaliseringstjänster så länge du inte raderar opt-out-cookien.

Namn: Personlig anpassning med Aquia:

Syfte och innehåll: Dessa cookies tilldelar ett slumpmässigt genererat ID till din enhet, vilket gör att vi och våra partners kan känna igen din enhet vid din nästa åtkomst av vår hemsida. För respektive personaliseringstjänst, se respektive kapitel nedan.

Livslängd: 1 år

Leverantör: Aquia Inc.

II. Överföring av personuppgifter för beställd behandling

Vi kommer i viss utsträckning att använda specialiserade tjänsteleverantörer för behandling av dina personuppgifter. Sådana leverantörer väljs noga och övervakas regelbundet av oss. Baserat på respektive avtal om databehandling kommer de endast att behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och strikt i enlighet med våra direktiv.

III. Behandling av data utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer till en del även att behandlas i länder utanför Europeiska unionen (nedan kallad ”EU”) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat ”EES”), som kan ha en lägre nivå av skydd för personuppgifter än europeiska länder. Vi kommer i så fall att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter, t.ex. genom att ingå särskilda avtal med våra avtalsparter (kopia tillgänglig på begäran), eller så begär vi ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling.

12. Överföring av personuppgifter vid eventuell omstrukturering av företag

I händelse av omstrukturering av företaget, som till exempel företagssammanslagning, försäljning eller annan överföring av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar, kan vi överföra informationen som samlas in i samband med din användning av denna webbplats till förvärvaren, i den utsträckning som tillåts enligt lag för att säkerställa kontinuerlig användning av de erbjudna tjänsterna.

B. Information rörandade dina rättigheter

I allmänhet har du följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandling av skäl som rör ditt rättmätiga intresse, allmänt intresse eller profilering, förutom om vi kan visa att det finns tvingande, motiverade skäl till att åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter, eller att sådan behandling sker för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.
 • Du kan när som helst i med verkan framåt i tiden återkalla ditt samtycke till insamling och behandling av dina personuppgifter. För mer information, se avsnitten ovan som beskriver behandlingen av uppgifter baserat på ditt samtycke.

Om du vill utöva dina rättigheter ska du ställa din begäran till den kontakt som anges nedan. (à C.).

C. Kontakt

För frågor angående sekretesspolicyn, vänligen skicka ett e-mail till oss eller kontakta vår uppgiftsskyddsrådgivare på följande link:  

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692 

D. Ändring av sekretesspolicyn

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera vår sekretesspolicy. Uppdateringar av vår sekretesspolicy publiceras på vår Webbplats. Alla ändringar träder i kraft vid publiceringen på vår Webbplats. Därför rekommenderar vi att du regelbundet besöker webbplatsen för att hålla dig informerad om möjliga uppdateringar.

Senast uppdaterad: 03-08-2020

Copyright © Bayer A/S
Off