Seresto produktinformation

Seresto vet. för katt och hund (imidakloprid, flumetrin), halsband. För behandling och förebyggande av lopp- och fästingangrepp under 7-8 månader. Receptfritt. 

Indikationer: För behandling och förebyggande av loppangrepp (Ctenocephalides felis, C. canis). Seresto har ständig dödande effekt och avvisande (förhindrar blodsugning) effekt mot fästingangrepp (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus). Den är effektiv mot larv-, nymf- och adulta fästingar. För behandling av angrepp av pälsätande lus hos hund. Fästingar som sitter på hunden eller katten när behandling påbörjas dör inte alltid inom 48 timmar efter applicering av halsbandet utan kan sitta kvar synliga. Det rekommenderas därför att fästingar som redan finns på hunden vid applicering avlägsnas. Förhindrande av angrepp av nya fästingar börjar inom två dagar efter applicering av halsbandet. Produkten ger ett indirekt skydd mot överföring av patogenerna Babesia canis vogeli och Ehrlichia canis från fästingarten Rhipicephalus sanguineus. Under 7 månader minskar därmed risken för babesios och erlichios hos hund. Minskar infektionsrisken av Leishmania infantum via överföring från sandmyggor i upp till 8 månader hos hund.

Kontraindikationer: Behandla inte kattungar yngre än 10 veckor och hundvalpar yngre än 7 veckor. Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna, eller mot något av hjälpämnena.

Varningar: Som för alla veterinärmedicinska produkter, låt inte små barn leka med halsbandet eller stoppa det i munnen. Husdjur som använder halsbandet bör inte tillåtas att sova i samma säng som sin ägare, speciellt inte barn. Imidakloprid och flumetrin friges kontinuerligt från halsbandet till huden och pälsen medan halsbandet bärs. Personer med överkänslighet (allergi) för innehållet i halsbandet skall undvika kontakt med läkemedlet. Tvätta händerna med kallt vatten efter att halsbandet har satts på. För bästa resultat bör halsbandet appliceras innan lopp- och fästingsäsongen börjar. Produkten är resistent mot vatten; den förblir verksam även om djuret blir vått. Djuret bör dock inte utsättas för stora mängder vatten eller frekvent schamponering då verkningstiden eventuellt kan förkortas

Dosering och administreringssätt: Används på huden. Ett halsband per djur som fästs runt halsen. Katter och små hundar upp till 8 kg kroppsvikt ska använda ett 38 cm långt halsband. Hundar över 8 kg ska använda ett halsband för hund över 8 kg med längd 70 cm. Endast för utvärtes bruk. 

Läs bipacksedeln före användning.

Innehavare av godkännande för försäljning: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland.

Säljs av: Elanco Denmark Aps, Lautrupvang 12, 2750 Ballerup, Danmark.

 

SEmiR1020
Off