Master Brand

Lena och hennes hund Ruben

Dela på
Intro Text
Seresto och Apotek Hjärtat stöttar under 2020 Svenska Service- och Signalhundsförbundets viktiga arbete med att utbilda assistanshundar. Ett av de ekipage SoS erbjuder en utbildning är Lena och hennes hund Ruben.
Content

Lena har högfungerande autism, vilket innebär att hon under sitt liv har klarat sig utan stöd och insatser. Hon har även kunnat arbeta som både tjänsteman och egenföretagare. Trots detta ser hon sitt tillstånd som ett svårt handikapp. Lena har genom livet behövt spendera mycket tid på sjukhus eftersom hennes autism gör att hon inte kan känna av sitt mående eller smärta på samma sätt som människor utan autism. En konsekvens av detta är att hon pressar sig själv för hårt.

Lena har alltid älskat att umgås med djur eftersom hon tycker att de är lättare att tolka än människor.

Djur signalerar tydligt vad de vill till skillnad från människor som ofta kan säga en sak men mena något annat, menar Lena.

En extra tuff period i livet inträffade när Lenas mamma, som var en av dem som kunde tyda hennes mående bäst, och hennes hund sedan många år dog under samma tidsperiod. Den omvälvande och tuffa period som följde försämrade Lenas hälsa avsevärt.

Men när en ny hund, Ruben, kom in i hennes liv bröts den onda cirkeln. Redan när Ruben var 6 månader gammal kunde Lena börja koppla samman hans signaler med sitt eget mående. Idag kan han bland annat markera när Lena har hög feber, något som händer ofta eftersom hon har en immunbrist, och han kan också hjälpa till med hennes sjukgymnastik. Ruben fungerar också som ett stort känslomässigt stöd när Lena är ute ur huset. Som en konsekvens av hennes autism kan det vara svårt att sålla bland alla sinnesintryck, men genom att ha Ruben vid sin sida kan Lena fokusera på sin hund och därmed känna sig lugnare.

Trots att han är av en annan art förstår Ruben mig bättre än de flesta människor någonsin gjort. Han tolkar världen åt mig och gör mig lite mer lik alla andra. Han lättar mina bojor, förklarar Lena.

Seresto stöttar Svenska Service- och Signalhundsförbundet viktiga arbete med att utbilda, testa och certifiera servicehundar och dess ägare. En servicehund är en stor hjälp i vardagen för personer med olika funktionsnedsättningar, då de kan tränas att göra allt från att larma när en diabetessjuk ägare har för lågt blodsocker till att dra en rullstol. Att utbilda en assistanshund kostar ungefär 50.000 kronor och ägaren måste normalt själv stå för kostnaden.

Serestos kampanj med Apotek Hjärtat möjliggör för hundägare, som själva är måna om att skydda sina egna fyrbenta vänner mot parasiter, att hjälpa andra hundägare som behöver extra stöd i vardagen. För att stötta deras viktiga arbete går under perioden 7 september till 4 oktober 2020 15 kronor för varje köpt Seresto fästinghalsband till Svenska Service- och Signalhundsförbundet.

Läs mer om Svenska Service- och Signalhundsförbundet här!

Tags
Hund
Seresto
Servicedjur
Dela på