Dronspot för katter

Dronspot för katter – en spot-on-avmaskning
Behandlar

Behandlar: Rundmask och bandmask 

Husdjurstyp

Husdjurstyp: Kattungar från 8 veckors ålder och vuxna katter 

Formulering

Formulering: Spot-on 

Behandlingsfrekvens

Behandlingsfrekvens: Vid behov 

Dronspot för katter
Mask ska man inte ignorera

Det är lätt hänt att din katt drabbas av mask. Det finns två huvudtyper av tarmmask som förekommer hos katter: rundmask och bandmask. Dronspot behandlar även hakmask (som ofta kategoriseras som rundmask). Det är inte alltid lätt att upptäcka att katten har mask, eftersom det kan vara svårt upptäcka symtomen. Dronspot spot-on-avmaskning för katt gör det enkelt att behandla katten mot mask.

Upptäck Dronspot vet den nya enkla spot-on behandlingen som behandlar din katt mot rund- och bandmask. En dos direkt på huden är effektivt mot de vanligast förekommande maskarna i Sverige. Finns receptfritt på ditt apotek.

USP
Thumbnail
En ikon som visar att Dronspot är ett avmaskningsmedel som är enkelt att applicera
Title
Enkelt att applicera
Thumbnail
En ikon som visar att Dronspot spot-on-behandling verkar snabbt
Title
Snabbt och effektivt
Thumbnail
En ikon som visar att Dronspot spot-on-behandling bekämpar mask med endast en dos
Title
Bekämpar mask med en dos
Thumbnail
En ikon som visar att Dronspot är utvecklat för små och stora katter
Title
Utvecklat för kattungar och vuxna katter
Image
Dronspot för katt bekämpar tarmmask, inklusive rundmask och bandmask. Den är utvecklad för både katter och kattungar från åtta veckors ålder.

Spot-on-applikation är ett enkelt och bekvämt sätt att avmaska din katt. Lösningen appliceras i kattens nacke (vid nedre delen av huvudet) och börjar där snabbt bekämpa mask. Till skillnad från många andra avmaskningsmedel för katter behöver du inte lura i katten tabletter, vilket nästan alltid leder till krångel och bråk.

Dronspot spot-on-avmaskning för katt bekämpar mask snabbt

Dronspot vet innehåller två aktiva substanser, prazikvantel och emodepsid, två effektiva substanser som samverkar för att behandla mot alla i Sverige vanligt förekommande rund- och bandmaskar i kattens tarm.

Thumbnail
Håll pipetten i upprätt läge. Vrid om och avlägsna locket
Description
Håll pipetten i upprätt läge, vrid om och avlägsna locket.
Thumbnail
Använd andra änden för att vrida av och avlägsna förseglingen från pipetten
Description
Använd andra änden för att vrida av och avlägsna förseglingen från pipetten.
Thumbnail
För pälsen åt sidan på kattens nacke, vid nedre delen av huvudet, så att huden syns. Placera pipettens spets på huden och tryck flera gånger tills allt innehåll ligger på huden
Description
För pälsen åt sidan på kattens nacke, vid nedre delen av huvudet, så att huden syns. Placera pipettens spets på huden och tryck flera gånger tills allt innehåll ligger på huden.
Vanliga frågor och svar (FAQ): Dronspot applicering
Kan jag använda ett loppmedel på mitt husdjur samtidigt som Dronspot?

Absolut! Dronspot kan användas tillsammans med loppbehandlingar för att döda tarmmask och bekämpa loppor. Rekommendationen är att vänta två dagar mellan appliceringarna.

Vanliga frågor och svar (FAQ)
Behöver jag ändå avmaska, om jag har en innekatt?

Även om din katt aldrig går ut, kan den ändå drabbas av mask. Vissa skadedjur, som loppor och gnagare, kan bära på masklarver och det är väldigt svårt att helt förhindra att de tar sig in i ditt hem. Om din katt får i sig en infekterad loppa när den tvättar sin päls, eller om din katt fångar en infekterad mus, kan katten själv bli smittad av mask.

Vanliga frågor och svar (FAQ): Om Dronspot
Vilka typer av mask tar Dronspot hand om?

Dronspot dödar alla typer av vanligt förekommande tarmmask hos katter: rundmaskarna Toxocara cati och Toxascaris leonina, samt bandmaskarna Dipylidium caninum och Taenia taeniaeformis.

Finns biverkningar, som diarré och kräkningar?

Som med alla läkemedel kan biverkningar uppstå. Om du märker några tecken på försämring av din katts hälsotillstånd efter användning av Dronspot bör du vända dig till din veterinär.

Hur gammal måste min katt vara för att jag ska kunna använda Dronspot?

Dronspot kan ges till kattungar från 8 veckors ålder.

Vilka aktiva ingredienser innehåller Dronspot?

Dronspot innehåller två aktiva ingredienser: prazikvantel och emodepsid. De här ingredienserna är effektiva och väl tolererade av katter, och de samverkar för att döda tarmmask.

Vanliga frågor och svar (FAQ): Fakta man bör känna till
Kan jag smittas av mask från min katt?

I mycket sällsynta fall kan maskar även orsaka sjukdomar hos människor. Avmaskning av husdjur bidrar därför till att minska risken att en människa av misstag smittas av parasiter. Om man av misstag råkar få i sig ett rundmaskägg – som man kan få på sina händer från sin närmiljö eller när man klappar sitt husdjur – kan larverna spridas i kroppen och potentiellt orsaka sjukdom. Om larverna kommer in i ögonen kan det leda till blindhet. Detta är mycket sällsynt men också mycket allvarligt om det skulle inträffa och är ett av skälen till varför det är så viktigt att avmaska sina husdjur när de är smittade.

Finns det ett samband mellan loppor och mask?

Loppor kan i sitt larvstadie smitas av den så kallade loppbandmasken. Om katten sväljer en smittad loppa när den tvättar sin päls kan den få bandmask utan att du vet om det.

Hur märker jag om min katt har mask?

Det kan du oftast inte. I många fall kan du inte veta om din katt har mask eftersom symtomen är extremt svåra att upptäcka. Men det finns varningstecken som man bör vara observant på. Symtom på mask innefattar diarré och kräkningar, även om de också kan förekomma vid andra sjukdomstillstånd. Du kan se spaghetti-liknande maskar i din katts avföring eller spyor, eller något som liknar risgryn runt stjärten. Viktförlust, håglöshet och svullen mage är också möjliga tecken, särskild hos yngre husdjur.

Hur får min katt mask?

Det finns tre huvudsakliga sätt för din katt att smittas av tarmmask.

  • Genom att äta mask i närmiljön (jord, sand, gräs osv.).
  • Via mamman: rundmaskar kan överföras till kattungarna när de diar.
  • Genom att äta andra infekterade djur: gnagare, kaniner, fåglar och även insekter (som loppor) kan smittas av larvstadiet till tarmmask – och om ditt husdjur äter dem (t.ex. när de jagar eller sväljer smittade loppor när de slickar sin päls), kan den drabbas av tarmmask.
Kan min veterinär ge mitt husdjur något för att förebygga mask?

Tyvärr är det svårt att helt förhindra att ditt husdjur utsätts för mask. Men regelbunden avmaskning med ett medel som Dronspot® dödar alla typer av tarmmask som förekommer i Sverige och hjälper din katt att bekämpa oönskade medpassagerare.

Pet Type
Category
Approval Code
SE2002L19
Master Brand
Apply Branding
On
Dronspot spot-on-behandling för avmaskning av katt