Drontal -serien för hund

Drontal-serien för hund
Drontal för hund behandlar rundmask och bandmask

Behandlar: Rund-och bandmask

Drontal-serien är utvecklat för vuxna hundar och valpar från 2 veckors ålder

Husdjurstyp: Hundar och valpar från 2 veckors ålder. Välj rätt produkt

Drontal för hundar finns tillgängligt som tuggtablett, tablett och vätskelösning

Formulering: Tablett eller flytande

Behandla din hund med Drontal-serien vid behov

Behandlingsfrekvens: Behandla din hund med Drontal-serien vid behov.

Drontal
Det går inte alltid att se ifall din hund har mask.

De maskar som vanligtvis infekterar hundar i Sverige är bandmask och spolmask. Än så länge är hakmask och piskmask ganska ovanliga.

Avmaskningsprodukter i Drontal-serien för hund är enkla att administrera och verkar lokalt i tarmen. Drontal-serien kan ges till valpar och till vuxna hundar

Alla produkter i Drontal-serien är kliniskt bevisat effektiva mot inälvsmask hos hundar. I Drontal-serien finns även välsmakande tabletter som är enkla att ge.

Drontal-serien består av Droncit vet. för behandling mot bandmask hos hund och katt, Dronbits för kombinationsbehandling mot både rund-och bandmask hos hund och Welpan för behandling mot rundmask hos valpar och unga hundar.

Title
Varför välja Drontal-serien till din hund?
USP
Thumbnail
Description
Enkelt att administrera
Thumbnail
Description
Utvecklat för valpar och vuxna hundar
Thumbnail
Description
Engångsbehandling
Thumbnail
Description
Verkar lokalt I tarmen
Drontal-serien behandlar lokalt
Image
Drontal skyddar hundar från rundmask, piskmask, bandmask och hakmask
Drontal-serien behandlar lokalt

Drontal-seriens avmaskningsprodukter  verkar lokalt i tarmen och  behandlar tarmmask. De är effektiva mot rundmask (spolmask, hakmask och piskmask)och bandmask hos hundar. Drontal-seriens tabletter heter Dronbits och innehåller tre aktiva ingredienser som samverkar för att  behandla maskinfektion.

Dronbits är enkel att ge hunden, eftersom den smakar gott med köttsmak så vill de flesta hundar ta den själv. Det går bra att ge Dronbits med eller utan mat. Den är lokalt verkande och behandlar maskinfektion hos din hund. Dronbits finns i två olika storlekar och tabletterna kan delas.

Welpan vet. är en flytande rosafärgad lösning till valpar mot spolmask.

Hur fungerar Drontal-seriens avmaskningstabletter?

Dronbits behandlar de vanligaste rund- och bandmaskar som förekommer hos hundar i Sverige, med en enda dos. Dronbits innehåller tre aktiva ingredienser prazikvantel, pyrantel och febantel, som i kombination behandlar maskinfektionen lokalt i tarmen.

Thumbnail
En hund som tittar in i kameran
Description
Hundar kan få mask genom att svälja maskägg eller larver som finns i miljön. En valp kan få spolmask via sin mamma.
Thumbnail
En hund som ligger ner
Description
Mask kan ibland orsaka diarré, kräkningar, håglöshet och viktförlust. Men oftast visar hundar inga tecken på att de har en maskinfektion.
Thumbnail
Drontal för hund har kliniskt bevisad effekt när det gäller att bekämpa alla typer av tarmmask
Description
Drontal-serien har kliniskt bevisad effekt när det gäller att behandla maskinfektion med de maskar som är vanligast förekommande hos hundar i Sverige. Drontal-serieb är enkelt att ge hunden och verkar lokalt i tarmen.
Thumbnail
En man som leker med en hund
Description
Drontal-serien behandlar rund- och bandmask. Du kan ge Drontal-serien med eller utan mat.
Vanliga frågor och svar (FAQ): Om Drontal-serien
Vilka sorts maskar behandlar Drontal-seriens produkter?

Dronbits behandlar blandinfektioner med följande arter av rundmaskar och bandmaskar:

Rundmaskar:

Spolmask (adulta och sent omogna stadier)

  • Toxocara canis, Toxascaris leonine

Hakmask (adulta stadier):

  • Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum

Piskmask (adulta stadier):

  • Trichuris vulpis

Bandmaskar (adulta och omogna stadier):

  • Echinococcus granulosus
  • Echinococcus multilocularis
  • Dipylidium caninum
  • Taenia spp.


Droncit vet. behandlar enbart bandmask och Welpan vet. behandlar enbart rundmask. Välj rätt produkt.

Finns det några biverkningar?

Det kan det ibland uppstå biverkningar. Rådgör med din veterinär om du misstänker biverkning hos din hund.

Behandlar Drontal-serien lungmask?

Drontal-seriens produkter behandlar de vanligast förekommande rundmaskar och bandmaskar i Sverige. Den behandlar dock inte lungmask hos hund. Rådgör med din veterinärklinik om du misstänker att din hund kan ha drabbats av lungmask. Veterinären kan ge dig råd om lämplig behandling av lungmask, som som behandlas med receptbelagda läkemedel.

Kan man behandla bandmask hos valpar med Dronbits och Droncit vet.?

Ja, men de flesta valpar behöver inte behandlas för bandmask.

Nästan alla valpar föds med spolmask, som kan behandlas med Welpan oral lösning för valpar. Om din valp behöver behandlas för bandmask så kan vi rekommendera Dronbits eller Droncit vet. som behandlar bandmask och som kan användas på valpar som väger minst 2 kg.

Vilka är de aktiva substanserna i Drontal-seriens produkter?

Dronbits innehåller de aktiva substanserna prazikvantel, pyrantel  och febantel.

 Welpan oral lösning för valpar innehåller pyrantel  och febantel.

 Droncit vet. innehåller den aktiva substansen prazikvanel.

Vanliga frågor och svar (FAQ): Hur ger man Drontal–serien?
Hur ofta behöver jag avmaska min hund?

En hund som regelbundet får vistas lös i skog och mark kan ständigt smittas av bandmask om den får möjlighet att äta t. ex. smågnagare. Hundar behöver inte avmaskas rutinmässigt utan välj att behandla om du misstänker att din hund har mask eller har konstaterat en maskinfektion. Hundar ska inte avmaskas om de är dåliga i magen.

Hur ofta bör jag avmaska min valp?

Valpar bör få sin första avmaskning vid två veckors ålder och avmaskas igen varannan vecka tills de är tolv veckor gamla. De kan sedan avmaskas en gång i månaden tills de är sex månader gamla.

Kom ihåg att valpar kan få mask från sin mamma, så det är viktigt att avmaska mamman lika ofta som valparna tills valparna har flyttat tills sina nya hem.

Bör jag ge Welpan vet./Dronbits/Droncit vet. i samband med måltid?

Gör det som känns enkelt och rätt för dig och din hund. Du kan ge din hund en tablett eller oral lösning direkt i munnen eller i hundens mat. Hundar är ofta villiga att ta Dronbits  tabletter eftersom de har köttsmak.

Kan jag behandla hunden mot loppor samtidigt som jag avmaskar den?

Absolut. Det går bra att kombinera Dronbits/Droncit vet. med en loppbehandling. Om din hund har loppor, finns en risk att de också smittas av bandmask, eftersom loppor är en mellanvärd för en viss sort av bandmask (Dipylidium caninum).

Hur gammal bör min valp vara för att jag ska kunna använda Welpan vet./Dronbits?

Det är vanligt att valpar föds med spolmasklarver, eftersom de kan smittas redan i livmodern och i många fall får dem via modersmjölken. Rekommendationen är att påbörja avmaskning när valpen är två veckor gammal och att fortsätta avmaskningen varannan vecka tills valpen har flyttat till sitt nya hem.

Welpan vet. avmaskning för valpar kan användas från två veckors ålder. Welpan vet. behandlar spolmask, piskmask och hakmask och det finns tillgängligt som en praktisk flytande lösning.

Dronbits är tabletter med köttsmak och kan ges till till valpar som väger minst 2 kg.

Gör du dig redo att ta emot en ny bästa vän? Läs vår vägledning för avmaskning av valpar.

Vilket Drontal-medel är mest lämpligt för min hund?

Drontal-serien har något för alla hundar, oavsett storlek.

Vad ska jag välja?

För behandling av blandinfektioner med rundmaskar och bandmaskar.

För behandling av hund, 1 tablett per 10 kg kroppsvikt (15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelembonat och 5 mg prazikvantel/kg kroppsvikt).

Kroppsvikt (kg)

Antal tabletter

 

 

2 – 5

½

>5 – 10

1

>10 – 15

>15 – 20

2

För varje ytterligare 5 kg kroppsvikt, administrera ytterligare en halv tablett.

 

För behandling av hund, 1 tablett per 35 kg kroppsvikt (15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelembonat och 5 mg prazikvantel/kg kroppsvikt).

Kroppsvikt (kg)

Antal tabletter

7-17,5

½

>17,5-35

1

>35-52,5

>52,5-70

2

  

För valpar som är för små för tabletter och som är minst två veckor gamla kan man använda Welpan vet. oral lösning för valpar, en vätska som är enklare att ge en liten valp för behandling av spolmask.

Engångsdos via munnen:  1 ml suspension per kg kroppsvikt.

För hundar som enbart är infekterade med bandmask kan du behandla med Droncit vet.

Djurets vikt

Antal tabletter

< 5 kg

½

5 – 10 kg

1

11 – 20 kg

2

21 – 30 kg

3

31 – 40 kg

4

41 – 50 kg

5

51 – 60 kg

6

Vanliga frågor och svar (FAQ): Fakta som du bör känna till
Kan mask hos min hund drabba även mig och andra i min familj?

Ja, det kan hända. Spolmask hos hund och katt (Toxocara canis och Toxocara cati) kan orsaka sjukdomar hos människor. Infektion hos människor kan uppstå om man råkar svälja de mikroskopiskt små maskäggen, till exempel när man får dem på händerna vid kontakt med jord där det kan finnas spolmaskägg.

Människa kan infekteras med spolmasklarver från hund och ge så kallad visceral larva migrans. Larverna kan vandra i kroppen och orsaka lever- och lungskador vilka vanligen läker utan men. I sällsynta fall kan dock vandrande spolmasklarver orsaka allvarliga ögonskador.

Även om det är betydligt mer sällsynt, kan människor också smittas av bandmask, om de råkar svälja infekterade loppor. Människor kan dessutom utveckla ”hydatid sjukdom”, om de får i sig vissa bandmaskarters ägg, vilket kan ge upphov till cystor som utvecklas i organen. Det kan vara ytterst allvarligt, eftersom cystorna kan bli mycket stora och pressa samman omgivande vävnad.

Vilket samband finns mellan loppor och maskar?

Loppor kan vara en mellanvärd för bandmaskägg. Om din hund sväljer en infekterad loppa kan den bli smittad med bandmask.

Hur märker jag om min hund har mask?

I många fall kan man inte kan se att hunden har mask.  ­­Det kan finnas andra tecken att hålla utkik efter, som diarré, kräkningar, matt och livlös päls, minskad aptit, brist på energi och, särskilt för valpar, uppsvälld buk.

Finns det något annat jag kan göra för att minska risken att hunden drabbas av mask?

Att plocka upp hundbajs är ett utmärkt sätt. En enda rundmask hos hund (Toxocara canis) kan producera upp till 85 000 ägg per dag, och de utsöndras via avföringen. Om du inte plockar upp allt, kan äggen ligga kvar på marken och smitta andra hundar.

För att minska risken för infektion med bandmask kan det vara bra att ha uppsikt över hunden när den är lös så den inte får möjlighet att äta smågnagare i skogen.

Pet Type
Category
Approval Code
SE2002L18
Tags
Master Brand
Apply Branding
On
golden retriever with her puppies