Drontal vet. för katt

Drontal vet. för katt
Siktesikon som visar att Drontal för katt är effektivt mot rundmask, hakmask och bandmask.

Behandlar: Rund- och bandmask

Ikon föreställande två katter som visar att Drontal är effektivt för katter och kattungar från 6 veckor

Husdjurstyp: Vuxna katter och kattungar från 6 veckors ålder

Ikon som visar att Drontal finns i tablettform

Formulering: Tablett

Kalenderikon som visar att Drontal bör ges till din katt var tredje månad

Behandlingsfrekvens: Vid behov

Drontal
Förekomst - smittvägar

Hos honkatter som blir infekterade under dräktighetens senare del vandrar spolmasklarverna ut i kroppen där de lagras i en vilofas för att sedan aktiveras när kattan föder ungar. Ungarna smittas då via mjölken de första dagarna efter födseln. Vuxna katter kan smittas om de äter smågnagare med vilande spolmasklarver i vävnaderna. Dessutom kan katter få i sig spolmaskägg med färdigutvecklad larv via miljön. Larverna vandrar sedan från magtarmkanalen genom levern till lungorna för att hostas upp, sväljas ned i mage-tarm och växa till vuxna maskar.

Drontal vet. är avmaskningstabletter för katt som verkar snabbt och lokalt i tarmen och behandlar de vanligast förekommande maskarna i Sverige.

Title
Varför välja Drontal vet.?
USP
Thumbnail
Description
Enkelt att administrera
Thumbnail
Description
Utvecklat för kattungar och vuxna katter
Thumbnail
Description
Engångsbehandling
Thumbnail
Description
Lokalt verkande
Drontal vet. verkar lokalt och behandlar rund- och bandmask hos katt
Image
En katt som är skyddad från rundmask och bandmask tack vare Drontal
Drontal vet. verkar lokalt och behandlar rund- och bandmask hos katt

Verksamt mot alla typer av vanligt förekommande tarmmaskar i Sverige. Drontal vet.- kan ges med eller utan mat. Drontal vet. verkar lokalt i tarmen och behandlar rund- och bandmask hos katt.

Thumbnail
En katt som leker med garn
Description
Katter kan få i sig tarmmask genom att svälja maskägg i närmiljön, jaga gnagare eller svälja loppor. Kattungar kan även drabbas av mask när de diar
Thumbnail
En katt som ligger ner
Description
Spolmask är den vanligaste masken på katt i Sverige. Det är särskilt vanligt på kattungar och yngre katter då de även kan smittas via kattmammans mjölk när de diar. Kattungar, äldre katter och redan nedsatta katter kan bli väldigt sjuka om de får mycket spolmask. Friska, vuxna katter brukar inte bli allvarligt sjuka och är ofta helt symtomfria. Kattens spolmask kan smitta människa men det är väldigt ovanligt
Thumbnail
En katt som går
Description
Drontal vet. verkar lokalt, vilket innebär att Drontal vet. är verksamt i tarmen där maskinfektionen finns
Thumbnail
En kvinna som håller i en katt
Description
Avmaska katten vid behov
Drontal vet. – Vanliga frågor och svar (FAQ)
Hur ofta behöver jag avmaska min katt med Drontal vet.?

Vid misstanke om maskinfektion eller vid konstaterad maskinfektion kan du behandla din katt med Drontal vet. Om din katt till exempel jagar regelbundet, så är det en högre risk att katten blir återinfekterad. Rådgör med din veterinär om vilken avmaskningsfrekvens som är mest lämplig för din katt.

Vilken typ av mask är Drontal vet. effektiv mot?

Drontal vet.behandlar de vanligast förekommande rund- och bandmaskarna i Sverige:

Spolmask:

 • Toxocara cati (syn. mystax)

Hakmask:

 • Ancylostoma tubaeforme
 • Ancylostoma braziliense

Bandmask:

 • Echinococcus granulosus
 • Echinococcus multilocularis
 • Dipylidium caninum
 • Taenia spp.
 • Mesocestoides spp.
 • Joyeuxiella spp.
Finns biverkningar, som kräkningar eller diarré?

Som med alla läkemedel kan biverkningar uppstå. Biverkningarna är vanligen lätta, kortvariga och övergående. De gastrointestinala biverkningarna kan bero på främmande proteiner som de döende maskarna producerar. Om du märker några tecken på försämring hos din katt efter användning av Drontal vet. bör du vända dig till en veterinär.

Bör jag ge Drontal vet. i samband med måltid?

Tabletterna kan ges direkt eller blandat i fodret. Du kan ge din katt Drontal vet.-tabletter i samband med måltid eller ej, båda sätten fungerar bra.

Hur gammal ska min katt vara för att jag ska kunna använda Drontal vet.?

Drontal vet. ska inte användas till katter som är yngre än 6 veckor.

Vilken dosering är rätt för min katt?

Det beror på hur mycket katten väger. Doseringen är 1 tablett/4 kg kroppsvikt.

Dosering Drontal vet. för katt:

 • Kattens kroppsvikt (kg): 2 kg, antal Drontal-tabletter: ½
 • Kattens kroppsvikt (kg): 4 kg, antal Drontal-tabletter: 1
 • Kattens kroppsvikt (kg): 6 kg, antal Drontal-tabletter: 1½
 • Kattens kroppsvikt (kg): 8 kg, antal Drontal-tabletter: 2
 • Kattens kroppsvikt (kg): 10 kg, antal Drontal-tabletter: 2½
Vilka aktiva ingredienser innehåller Drontal vet. för katt?

Drontal vet för katt innehåller olika mängder av de aktiva substanserna: prazikvantel och pyrantel. Dessa substanser är effektiva och tolereras väl av katter, och samverkar för att behandla maskar i tarmen.

Är smittorisken större för min katt under vissa årstider?

Din katt kan tyvärr drabbas av mask året runt. Spolmaskens ägg kommer ut i naturen/omgivningen med huvudvärdens, i det här fallet kattens, avföring. Äggen är tåliga och överlever i många år. Utekatter smittas lätt via dessa ägg när de är ute på upptäcktsfärd. Katten får i sig ägg som efter några veckor kläcks till larver. Katter kan även få mask när de sväljer infekterade loppor.

Kan jag få mask av min katt?

Eftersom ägg från kattens spolmask finns ute i naturen finns det en risk för oss människor att få den i oss. Kattens spolmask kan dock inte utvecklas till fullvuxna maskar hos människan och de ger väldigt sällan upphov till några problem. Risken för att smittas av kattens spolmask är dessutom väldigt liten!

Kan jag använda ett medel för att behandla mitt husdjur mot loppor samtidigt som Drontal vet.?

Drontal vet. kan användas samtidigt som kattens behandlas mot loppor.

Hur märker jag om min katt har mask?

Oftast uppmärksammas infektionen genom att djurägaren ser enstaka bandmaskleder (proglottider) i avföringen eller krypande runt baken, på svansen eller korset. Ibland kan hela kedjor av proglottider ses i avföringen. Bandmaskar avger ägg oregelbundet, varför träckprovsundersökning inte alltid visar om bandmask förekommer. Infektion med bandmask ger som regel inga kliniska symtom hos katt. Undantagsvis ses matsmältningsrubbningar och lös avföring.

Ägg av spolmask kan påvisas i träckprov. Vuxna spolmaskar ses ibland i avföringen. Det händer också att katten kräks upp maskar.

Tecken på spolmaskinfektion, såsom dålig tillväxt, dålig pälskvalitet, svullen buk och symtom från magtarm-kanalen kan ses vid infektioner hos unga djur.

Hur får min katt mask?

Hos honkatter som blir infekterade under dräktighetens senare del vandrar spolmasklarverna (T. cati) ut i kroppen där de lagras i en vilofas för att sedan aktiveras när kattan föder ungar. Ungarna smittas då via mjölken de första dagarna efter födseln. Vuxna katter kan smittas om de äter smågnagare som kan ha vilande spolmasklarver i vävnaderna. Dessutom kan katter få i sig spolmaskägg med färdigutvecklad larv via munnen dvs. att katten sväljer spolmaskäggen. Larverna vandrar sedan från magtarmkanalen genom levern till lungorna för att hostas upp, sväljas ned i mage-tarm och växa ut till vuxna maskar.

Infektion med bandmask ger som regel inga kliniska symtom hos katt. Undantagsvis ses matsmältningsrubbningar och lös avföring.

Mellanvärdar är möss, råttor och sorkar. Katter kan bara smittas genom att äta larvstadier, dynten, i mellanvärden, det sker ingen smitta direkt mellan katter.

Pet Type
Category
Approval Code
SE2002L18
Tags
Master Brand
Apply Branding
On