Milbemax vet. för hund

Milbemax vet. för hund
Behandlar mask

Behandlar: Rund- och bandmask, inklusive spolmask

Husdjurstyp, hund och valpar

Husdjurstyp: Hundar & valpar från 2 veckor och 0,5 kg.

Formulering, tablett

Formulering: Tablett och tuggtablett

Behandlingsfrekvens

Behandlingsfrekvens: Behandla din hund med Milbemax vid behov

Milbemax till hund
Det går inte alltid att se ifall din hund har mask

Milbemax tabletter för hund är enkla att administrera och används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna i Sverige, bandmask och rundmask. Produkten kan också användas förebyggande mot fransk och tropisk hjärtmask, om samtidig behandling mot bandmask är indicerad. I de allra flesta fall räcker det med att ge en tablett Milbemax för att din hund ska bli av med inälvsmaskarna*. Milbemax kan ges till både valpar och vuxna hundar i form av tabletter och smaksatta tuggtabletter.

Alla Milbemax produkter finns receptfritt på dit apotek.

Title
Varför välja Milbemax?
USP
Thumbnail
Title
Enkelt att administrera
Thumbnail
Title
Utvecklat för valpar och vuxna hundar
Thumbnail
1 ikon
Title
Engångsbehandling mot mask*
Thumbnail
Title
Behandla vid behov
Milbemax för hundar och valpar
Image
avmaskning hund
Milbemax för hundar och valpar

Milbemax är tabletter i tugg- och vanligt format som verkar mot tarmmask, för både valpar och vuxna hundar. De verkar mot band- och rundmask inklusive rävens dvärgbandmask, hakmask, spolmask och piskmask. De verkar även mot ögonmask, rävens lungmask, tropisk hjärtmask och fransk hjärtmask.

Milbemax tabletter är den klassiska tabletten mot mask hos hund, med verkan mot vanligt förekommande inälvsmask hos hund. Produkten ska administreras i samband med eller efter foderintag.

Milbemax tuggtablett är en välsmakande och tuggvänlig tablett mot mask hos hund. Tack vare sin mjuka konsistens och tilltalande smak av kyckling är den enkel att ge till såväl valpar som vuxna hundar.

Hur fungerar Milbemax avmaskningstabletter?

Milbemax innehåller två aktiva ingredienser, milbemycinoxim och prazikvantel, som i kombination behandlar maskinfektionen.

Valpar avmaskas vid två veckors ålder (även tiken) och därefter vid fyra, sex, åtta, tio och tolv veckors ålder. Därefter eventuellt även vid sex månaders ålder. Vuxna hundar avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid känd risk. I kennlar görs en regelbunden bedömning av risken för mask och en behandlingsstrategi upprättas utifrån situationen. I områden med hjärtmask behandlas hunden förebyggande en gång i månaden om samtidig behandling mot bandmask är indicerad. Vissa länder kräver att hundar och katter behandlas mot rävens dvärgbandmask innan de förs in i landet. Rävens dvärgbandmask kan smitta människor, så för att förhindra att en hund blir smittförande kan den avmaskas kontinuerligt var 21-26 dag vid vistelse i endemiska områden..

Se Jordbruksverkets aktuella bestämmelser på jordbruksverket.se.

Thumbnail
Hund tittar i kameran
Description
Hundar kan få mask genom att svälja maskägg eller larver som finns i miljön. En valp kan få spolmask via sin mamma.
Thumbnail
hund ligger ner
Description
Mask kan ibland orsaka diarré, kräkningar, håglöshet och viktförlust. Men oftast visar hundar inga tecken på att de har en maskinfektion.
Thumbnail
hund utan mask
Description
Milbemax behandlar infektion med de maskar som är vanligt förekommande hos hundar i Sverige. Milbemax är enkelt att ge hunden och i de allra flesta fall räcker det med att ge en tablett*.
Thumbnail
man leker med hund
Description
Milbemax behandlar rund- och bandmask och kan också användas förebyggande mot hjärtmask. Du kan ge Milbemax i samband med eller efter foderintag.
Vanliga frågor och svar (FAQ): Milbemax
Är det vanligt med mask hos hundar?

Ja, i stort sett alla hundar smittas med mask någon gång i sitt liv. De flesta valpar smittas redan i fosterstadiet eller som nyfödda via modersmjölken. Även unga och vuxna djur kan smittas med mask.

Hur stor risk det är att hunden ska få mask beror på hur den lever. Vuxna hundar får mask i olika omfattning. Maskförekomsten är i hög grad beroende av djurets levnadssätt och den miljö djuret vistas i. Spolmask är vanligt hos hundvalpar.

Hundar med ökad risk för mask är till exempel kennel-, jakt- och brukshundar. Hundar som reser kan drabbas av andra parasiter än de som är vanliga i vår närmiljö.

Den vanligaste typen av inälvsmask hos hund i Sverige är spolmask och hakmask, medan piskmask, fransk hjärtmask, tropisk hjärtmask och bandmask är mindre vanliga.

Hur smittas hundar med mask?

De olika maskarna har olika smittvägar. En sorts bandmask kan överföras med loppor och andra typer, till exempel spolmask, hakmask och hjärtmask, kan överföras till hunden från andra djurs avföring eller om hunden äter smådjur som sniglar, fåglar eller smågnagare. Tropisk hjärtmask smittar via myggstick.

Vilostadier av spolmask kan finnas kvar i hunden i åratal. Hos en dräktig tik kan vilostadierna aktiveras så att valparna smittas före födseln eller senare via modersmjölken.

Vilka typer av mask kan min hund smittas med?

Den vanligaste typen av inälvsmask hos hund i Sverige är spolmask och hakmask, medan piskmask och bandmask är mindre vanliga. Andra exempel på maskar som hunden kan smittas med är fransk hjärtmask, tropisk hjärtmask, lungmask samt rävens dvärgbandmask.

Alla hundar kan smittas med maskägg från miljön. När dessa kläcks i kroppen migrerar larverna via olika organ för att till slut hamna i tarmen där de växer till vuxna maskar. En del larver kan stanna kvar i tex muskelvävnad där de ligger i dvala för att senare kunna aktiveras. Detta sker till exempel när valpar infekteras före födseln.

Äggen sprids till omgivningen via avföringen från infekterade djur där de kan överleva i ett par år eller längre. Hunden kan få i sig ägg genom att nosa och gräva och äta allsköns saker ute. De kan rulla sig och få ägg i pälsen som de senare slickar av vid pälsvård. Ibland äter hundar upp kadaver eller jagar och äter små byrtesdjur, som möss och sorkar. De kan då infekteras med larvstadier av spol- och bandmask. Det kan ske oavsett hundens ålder, när den vistas lös i skog och mark.

Hur smittar spolmask?

Valpar föds ofta med spolmask, då tikar som regel har vilostadier i kroppen som aktiveras under dräktigheten. Dessa larver tar sig in i de ofödda valparna. Efter födseln kan larver även smitta via digivningen, då de förs över med mjölken. Tiken kan återsmittas när hon tvättar valparna de första veckorna.

Alla hundar kan smittas med maskägg från miljön. När dessa kläcks i kroppen migrerar larverna via olika organ för att till slut hamna i tarmen där de växer till vuxna maskar. En del larver kan stanna kvar i tex muskelvävnad där de ligger i dvala för att senare kunna aktiveras.

Äggen sprids till omgivningen via avföringen från infekterade djur där de kan överleva i ett par år eller längre. Hunden kan få i sig ägg genom att nosa och gräva och äta allsköns saker ute. De kan rulla sig och få ägg i pälsen som de senare slickar av vid pälsvård. Ibland äter hundar upp kadaver eller jagar och äter små byrtesdjur, som möss och sorkar. De kan då infekteras med larvstadier av spol- och bandmask. Det kan ske oavsett hundens ålder, när den vistas lös i skog och mark.

Vilka andra sätt får hund maskar på?

Hundar kan infekteras med larver när de fångar bytesdjur (smitta via mellanvärd). De kan även infekteras av ägg som finns i miljön. I miljöer med hög smittorisk, t ex träningsplatser eller i kennlar, kan det finnas mycket maskägg i jorden. Maskägg kan ligga i jorden under flera år, vilket ökar risken för att maskäggen ackumuleras och skapar en kontinuerligt hög smittrisk.

Kan jag se om min hund har mask?

Det kan finnas synliga tecken på att hunden har mask, eftersom vissa maskarter syns i avföring eller uppkastning. Många maskarter kan dock inte ses direkt och ger inte alltid symtom, medan andra ger upphov till allvarlig sjukdom hos hunden.

Om masken inte är synlig för blotta ögat kan veterinären ställa diagnos genom att undersöka avföringen i mikroskop. Det är inte ovanligt med falskt negativa prover, så ofta behövs det flera avföringsprover innan man kan vara säker på att hunden inte har mask.

Exempel på fysiska tecken på att hunden har mask är t ex diarré, dålig tillväxt, svaghet, hosta, glanslös päls eller tjock och rund buk hos valpar.

Det kan vara svårt att själv avgöra om hunden har mask, så om du är tveksam är det alltid bra att fråga din veterinär. Ibland kan det behövas flera avföringsprover.

Kan hunden smitta mig eller min familj med mask?

Människan har andra inälvsmaskar än hunden. Trots det kan det hända att du eller någon annan i familjen smittas av er hund, men normalt leder smittan inte till sjukdom. Larver av vissa maskarter kan dock ge upphov till sjukdom om de smittar människa.

Smittan sker genom nära kontakt med hundens avföring. Därför bör man täcka över sandlådor när de inte används eftersom småbarn är särskilt utsatta, bland annat för att de ofta stoppar fingrarna i munnen.

Kan jag förhindra att min hund får mask?

Om hunden är frisk och vital minskar risken för sjukdom i samband med smitta. Om det går kan du hålla uppsikt över vad hunden gör, till exempel när du rastar den. Avföring från andra djur är en viktig smittkälla och därför är det viktigt att hunden inte äter eller luktar på sådan. Även smådjur som fåglar, möss, insekter och sniglar kan vara smittkällor.

Hur stor är risken för att min hund ska smittas med mask?

Risken för smitta beror på hundens levnadssätt. För en hund som sällan kommer i kontakt med andra hundar och rastas i koppel är risken liten. Däremot är risken betydligt större för hundar som tidigare har haft mask, hundar som befinner sig på platser där det finns många andra hundar samt jakthundar och andra hundar som får vara lösa i naturen.

För valpar är risken särskilt hög eftersom spolmask smittar mycket effektivt mellan tik och valpar.

I samband med resa ska man vara uppmärksam på att det kan finnas risk för smitta med andra maskar än de som finns i Sverige och att det därför kan vara en god idé att behandla sin hund förebyggande.

Hur lång tid har tabletten effekt?

Milbemax avmaskar din hund. Däremot har avmaskningen ingen långtidseffekt, så beroende på din hunds risk för återsmitta bör du behandla den igen om du misstänker att den har drabbats av mask.

Varför ska man behandla hunden mot mask?

För att trygga hundens hälsa, förhindra smitta till människor, minska spridningen av parasiter till nya områden och minska risken för smitta till andra djur.

Kan jag själv eller min familj smittas av mask?

Hundens och kattens inälvsmaskar smittar endast i sällsynta fall oss människor. Smitta överförs vid närkontakt med djuret eller via djurets avföring. Små barn är särskilt utsatta, bl a för att de stoppar fingrarna i munnen eller låter hunden slicka dem i ansiktet. Rävens dvärgbandmask kan smitta människor och orsaka sjukdom.

Varför är rävens dvärgbandmask så viktig?

Rävens dvärgbandmask förekommer på olika platser i Sverge och Europa och är en parasit som kräver två värddjur, en mellanvärd (sork) och en slutvärd (räv). Denna parasit kan smitta till hund, men även till människa. Om människor drabbas så infekteras särskilt levern där en blåsbildning sker.

Ska jag tänka på något särskilt när jag tar med hunden på resa?

I andra länder finns det sjukdomar och parasiter som inte förekommer i Sverige. Därför bör du undersöka hur det ser ut i det land/de länder du ska till och skydda din hund med vaccinering och avmaskning.

Exempel på mask som din hund kan utsättas för på utlandsresor är tropisk hjärtmask, som finns i Sydeuropa och överförs till hunden via myggbett. Masken tar sig till de stora kärlen mellan hjärta och lungor och kan göra hunden allvarligt sjuk.

En annan mask som hunden riskerar att smittas av på resor är rävens dvärgbandmask. Den har hittats vid några tillfällen i Sverige men är mycket vanligare i Syd- och Centraleuropa. Masken är relativt ofarlig för hunden men kan smitta människor och då leda till allvarlig sjukdom.

Generellt ska du vara uppmärksam på vilka regler som gäller när man tar med sig djur till utlandet, till exempel krav på att djuret ska ha EU-pass, vara ID-märkt och vaccinerat mot rabies. Vissa länder, till exempel Norge, kräver dessutom maskbehandling före inresa.

Därför måste man planera noga när man ska resa med sin hund och det är en en bra idé att i god tid undersäka vilka parasiter som finns på resmålet, fär att din veterinär ska kunna hjälpa dig att skydda din hund på bästa sätt. Reglerna för inresa med djur finns på Jordbruksverkets webbplats: jordbruksverket.se.

Hur behandlar jag mask hos hunden?

Milbemax maskmedel för hundar finns att köpa receptfritt på apotek.

*särskild behandlingsregim för ögonmask och hjärtmask, se bipacksedeln

Pet Type
Dog
Category
Approval Code
PM-SE-22-0030
Tags
Master Brand
Milbemax
Apply Branding
On
Milbemax till hund