Milbemax vet. för katt

Milbemax vet. för katt
Behandlar mask

Behandlar: Rund- och bandmask, inklusive spolmask.

Husdjurstyp katt

Husdjurstyp: Vuxna katter & kattungar från 6 veckor och 0,5 kg.

Formulering tablett

Formulering: Liten smaksatt tablett.

Avmask vid behov

Behandlingsfrekvens: Behandla din katt med Milbemax vid behov

Milbemax till katt, easy to give
Hur får katter mask?

Katter som infekteras med spolmask under senare tredjedelen av dräktigheten kommer att smitta ungarna via modersmjölken och miljön. Vuxna katter kan smittas om de äter smågnagare med spolmasklarver i vävnaderna. Dessutom kan katter få i sig spolmaskägg med infektionsdugliga larver via omgivningen. Larverna vandrar sedan från magtarmkanalen genom levern till lungorna för att hostas upp, sväljas ned i mage-tarm och växa till vuxna maskar. I tarmen lever maskarna under längre tid och avger ägg som kommer ut med avföringen.

Milbemax är avmaskningstabletter för katt och kattungar som behandlar vanligt förekommande mask i Sverige.

Title
Varför välja Milbemax?
USP
Thumbnail
Title
Enkelt att administrera
Thumbnail
Title
Utvecklat för katter från 6 veckors ålder och 0,5 kg till vuxna
Thumbnail
1 ikon
Title
Engångsbehandling
Thumbnail
Title
Behandla vid behov
Milbemax för vuxna katter och kattungar
Image
Avmaskning av katt
Milbemax för vuxna katter och kattungar

Milbemax tabletter används för att behandla vanligt förekommande inälvsmask hos katter och kattungar. De små tabletterna smakar kött, och kan även ges till dräktiga och digivande katter. I de allra flesta fall räcker det med att ge en tablett Milbemax för att din katt ska bli av med inälvsmaskarna.

Milbemax finns receptfritt på apotek.

Thumbnail
Gräs katt
Description
Katter infekteras genom att svälja maskägg i närmiljön, äta små bytesdjur eller svälja loppor. Kattungar kan smittas med mask när de diar.
Thumbnail
Sov katt
Description
Spolmask är den vanligaste rundmasken hos katter och kattungar. Den är vanligare hos kattungar, yngre katter och katter som går ut. Kraftigare infektion kan ge symtom i alla åldrar.
Thumbnail
Snö katt
Description
Milbemax tabletter används för att behandla vanligt förekommande inälvsmask hos katter och kattungar.
Thumbnail
Sällskapskatt
Description
Avmaska katten vid behov.
Så behandlar du din katt med Milbemax

Kattungar avmaskas med Milbemax från sex veckors ålder och 0,5 kg. Även dräktiga och digivande katter kan behandlas med Milbemax.

Vuxna katter avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid misstanke på mask.

Katter som fångar bytesdjur eller löper högre smittorisk ska behandlas flera gånger per år.

Vanliga frågor och svar (FAQ) – Milbemax
Är det vanligt att katter får mask?

Ja, det är mycket vanligt. I stort sett alla katter smittas med mask någon gång i sitt liv, och de flesta kattungar smittas redan som nyfödda via modersmjölken. Ungkatter och vuxna katter smittas ibland med mask. Hur stor risk det är att katten ska få mask beror på hur den lever.

Hur smittas katter med mask?

De olika maskarna har olika smittvägar. Bandmask smittar alltid via en mellanvärd, till exempel loppor eller gnagare. Rundmaskar, till exempel spolmask, hakmask och lungmask, kan överföras till katten om den äter sniglar eller bytesdjur som fåglar och smågnagare. När katten får ungar kan larver vandra till juvret och smitta ungarna via modersmjölken.

Kan jag se om katten har mask?

Visssa maskinfektioner är synliga för blotta ögat, tex bandmasksleder i pälsen runt analöppningen eller spolmask som kräks upp. Det är dock flera arter som inte syns omdelbart. Undrar du om din katt har mask kan du skicka in ett avföringsprov, där maskägg kan hittas med mikroskop. Fråga din veterinär eller på apoteket om denna möjlighet.

Kan katten smitta mig eller min familj med mask?

Parasiter brukar i allmänhet föredra "sitt" värddjur, varför få parasiter smittar mellan människor och djur. Trots det kan man få i sig spolmaskägg via sin katt, som kläcks i kroppen. I undantagsfall kan detta ge symtom, antingen på grund av att immunförsvaret reagerar, eller att kläckta larver hamnar på villovägar i kroppen.

Smittan sker genom nära kontakt med kattens avföring. Därför bör man täcka över sandlådor när de inte används eftersom småbarn är särskilt utsatta, bland annat för att de ofta stoppar fingrarna i munnen.

Hur behandlar jag mask hos katten?

Maskmedel för katter finns att köpa receptfritt på apotek. Det finns olika preparat som man kan välja bland beroende på masktyp och kattens ålder och storlek.

Kan jag förhindra att min katt får mask?

Om katten är frisk och vital minskar risken för sjukdom i samband med infektion. Om det går kan du hålla uppsikt över vad katten gör, till exempel när den är ute. Smådjur som fåglar, möss, insekter och sniglar kan vara smittkällor. Det är svårt omöjligt att förhindra en katt som får vara ute från att fånga och äta smådjur eftersom det ligger i kattens natur att jaga.

Ska jag tänka på något särskilt när jag tar med katten på resa?

I andra länder, till exempel i Sydeuropa, finns det sjukdomar och parasiter som inte förekommer i Sverige. Därför bör du skydda din katt med vaccinering och förebyggande behandling mot parasiter.

Exempel på mask som din katt kan utsättas för på utlandsresor är tropisk hjärtmask, som finns i Sydeuropa och överförs till katten via myggbett. Katter är dock mindre mottagliga för att smittas med tropisk hjärtmask än hundar.

En annan mask som katten riskerar att smittas av på resor är rävens dvärgbandmask. Den har hittats vid några tillfällen i Sverige men är mycket vanligare i Syd- och Centraleuropa, där risken för smitta därför är större. Masken är relativt ofarlig för katten men kan spridas till människor och ge en allvarlig sjukdom.
Generellt ska du vara uppmärksam på vilka regler som gäller när man tar med sig djur till utlandet, till exempel krav på att djuret ska ha EU-pass, vara ID-märkt och vara vaccinerat mot rabies.
Undersök införselreglerna som gäller för att resa med djur till ert resmål, till exempel genom att kontakta landets generalkonsulat.

Att resa med katt kräver planering och det är en bra idé att kontakta sin veterinär i god tid för att se till att alla krav är uppfyllda. Reglerna för inresa till Sverige med djur finns på Jordbruksverkets webbplats på jordbruksverket.se.

Pet Type
Cat
Category
Approval Code
PM-SE-20-0030
Master Brand
Milbemax
Apply Branding
On
Milbemax till katt