Seresto vet. för hund

Seresto vet för hund
Siktesikon som visar att Seresto ger långtidsverkande skydd

BehandlarFästingar, loppor och löss

  Seresto är utvecklat för hund och valp från 7 veckor

Husdjurstyp: Utvecklat för hund

Halsbandsikon som visar att medlet kommer i halsbandsform

Formulering: Halsband

Kalenderikon som visar att Seresto ges var 4 månad

Behandlingsfrekvens: Upp till 8 månader

Seresto fästing- och lopphalsband för hund
Seresto vet fästing- och lopphalsband för hund avvisar och dödar fästingar och loppor

Det bekämpar angrepp av bitande löss och minskar risken för infektion orsakad av Leishmania infantum som sprids via sandmyggor och vissa fästingöverförda sjukdomar, exempelvis babesios. Seresto kan även förbättra det kliniska tillståndet för skabbsmittade hundar.

Verkningssättet är kontakt, så att parasiterna inte behöver bita för att dö1 2 Detta innebär mindre obehag för din hund och minskar även risken att parasiter överför sjukdomar. Samtidigt får du sinnesro eftersom du vet att hunden har ett fullgott skydd.

Seresto är ett fästinghalsband som avger aktiva ingredienser i kontrollerade doser. Detta ger din hund skydd mot parasiterna i upp till åtta månader åt gången. Seresto fästing- och lopphalsband för hund är luktfritt och vattentåligt – ett enkelt sätt att skydda människans bästa vän på lång sikt.

^Läs mer: Seresto produktinformation

  • 1Mehlhorn et al. Parasitol Res (2001) 87:198–207; informationen gäller verkningssätt och avser inte hur fort en parasit dör eller att man helt kan förhindra parasitangrepp.
  • 2Enstaka fästingar som biter sig fast efter behandling kan inte uteslutas – därför kan inte överföring av smittosamma sjukdomar vid mycket ogynnsamma förhållanden helt uteslutas.
Title
Varför Seresto vet fästing- och lopphalsband för hund?
USP
Thumbnail
Siffran åtta som visar att Seresto fästing- och lopphalsband är effektivt mot loppor i åtta månader
Title
Effektivt mot fästingar, sandmyggor, bitande löss och loppor i upp till 8 månader
Thumbnail
Symbol föreställande en hund
Title
Avvisar och dödar fästingar innan de biter och dödar loppor vid kontakt*
Thumbnail
Ikon föreställande vattendroppe som visar att Seresto fästing- och lopphalsband är vattentåligt
Title
Vattentåligt
Thumbnail
Seresto fästing- och lopphalsband är luktfritt
Title
Luktfritt

Vid första anblick ser det ut som ett vanligt hundhalsband. Men det pågår en hel del aktivitet under ytan på ett Seresto fästing- och lopphalsband. Serestos inre består av polymerkedjor som långsamt avger två aktiva ingredienser – imidakloprid och flumetrin – till hundens hudfettlager och päls. Halsbandet verkar genom att bygga upp ett osynligt skyddslager som dödar loppor och avvisar och dödar fästingar som kommer i kontakt med din hund.

^Läs mer: Seresto produktinformation

Så appliceras Seresto vet för hund
  1. Ta ut halsbandet ur skyddspåsen före användning.
  2. Rulla ut halsbandet, och ta bort eventuella rester från plasthållare på insidan av halsbandet.
  3. Justera halsbandet runt hundens hals. Se till att det inte sitter för löst eller hårt, så att det får plats två fingrar mellan halsbandet och halsen, men inte mer.
  4. Trä änden genom öglorna och klipp av det som sticker ut mer än 2 cm.
  5. Kontrollera halsbandet regelbundet och justera det vid behov, särskilt hos växande valpar.

^Läs mer: Seresto produktinformation

Vanliga frågor och svar (FAQ)
Vad är Seresto vet fästing- och lopphalsband?

Det är ett halsband som skyddar din hund mot fästingar och loppor i upp till åtta månader. Halsbandet börjar verka genast efter applicering.

Hur skiljer sig ett Seresto fästing- och lopphalsband från andra fästing- och lopphalsband?

Halsbandets teknologi innebär att det avger kontrollerade doser aktiva ingredienser under en längre period. Ingredienserna överförs till hundens hudfettlager och päls och sprids över hela kroppen, så att hunden skyddas mot fästingar och loppor i upp till åtta månader.

Halsbandet bekämpar angrepp av bitande löss. Det minskar risken för infektion – i upp till åtta månader – med Leishmania infantum som sprids via sandmyggor samt vissa fästingöverförda sjukdomar, exempelvis babesios. Seresto kan dessutom förbättra det kliniska tillståndet hos redan skabbsmittade hundar.

Seresto finns även för katter.

Vilka är de aktiva ingredienserna?

Seresto vet fästing- och loppkontroll innehåller två aktiva ingredienser: imidakloprid, som dödar löss samt vuxna loppor och lopplarver, och flumetrin som avvisar och dödar fästingar oavsett livsstadium.

Varför kan jag fortfarande hitta fästingar på min hund trots att han/hon bär ett Seresto vet fästing- och lopphalsband?

Fästingar kan hamna på hundens päls om hunden kommer i direkt kontakt med fästingar, även när hunden bär ett Seresto vet fästing- och lopphalsband. De aktiva ingredienserna verkar via kontakt, vilket innebär att fästingen först måste hamna på hundens päls för att utsättas för de aktiva ingredienserna. Enstaka fästingar kan ibland bita sig fast på hunden, särskilt om den rastas i områden med en väldigt hög fästingtäthet. Den stora merparten av fästingarna kommer dock att avvisas och dö innan de hinner bita.

Min hund tuggar på halsbandet, behöver jag oroa mig över det?

Halsbandets aktiva ingredienser är lagrade i halsbandets inre och sitter inte på utsidan av halsbandet. Hunden bör ändå inte tugga på halsbandet. Om det osannolika ändå skulle inträffa och hunden äter upp hela eller delar av sitt halsband, kan det uppstå milda gastrointestinala symtom, som kräkningar och diarré, hos hunden. Det är vanliga symtom när hundar sväljer främmande föremål. I så fall bör du ta kontakt med en veterinär för rådgivning. Om hunden kan få in halsbandet i munnen beror det antagligen på att det sitter för löst. En bra tumregel är att du ska få plats med två fingrar mellan halsbandet och hundens hals, men inte mer.

Kan man använda Seresto vet fästing-och lopphalsband på valpar?

Seresto vet kan användas på valpar från sju veckors ålder.

Bör jag vänta ett tag innan jag sätter på ett nytt halsband efter att jag har tagit av det gamla halsbandet?

Nej, det är viktigt att du sätter på ett nytt halsband utan något uppehåll, så att det inte uppstår en tidslucka när din hund är oskyddad.

Mitt Seresto vet-halsband luktar inte så gott. Betyder det att halsbandet inte fungerar som det ska?

Nej, det gör det inte. Halsbandet är luktfritt, så det innehåller inte några obehagliga kemiska doftämnen som man annars förknippar med fästing- och lopphalsband.

Vad ska jag göra om halsbandet blir smutsigt?

En mindre mängd smuts eller lera på utsidan av halsbandet ska inte påverka effektiviteten. All smuts och lera som skapar en barriär mellan halsbandet och hundens päls kan dock påverka halsbandets effektivitet. Om halsbandet skulle bli smutsigt kan du bara torka av det ordentligt med en fuktig trasa.

Kan jag fästa ett koppel eller en namnbricka på mitt Seresto-halsband?

Nej, du bör inte fästa ett koppel på halsbandet eftersom säkerhetsmekanismen kan öppnas av misstag om du drar i det. Använd hundens vanliga halsband tillsammans med Seresto vet-halsbandet, och fäst kopplet i det vanliga halsbandet. Om du vill hänga en bricka på Seresto vet-halsbandet bör du noggrant observera alla medföljande säkerhetsinstruktioner.

Är halsbandet vattentåligt? Bör jag ta av halsbandet om hunden blir våt?

Seresto vet fästing- och lopphalsband är vattentåligt, så du behöver inte ta av det när hunden ska bada inom- eller utomhus. De aktiva ingredienserna stannar kvar i halsbandets inre och frigörs inte i vattnet när hunden badar. Ingredienserna är tvärtom fettlösliga och sprids därför till hundens fettlager på hud och päls. Även om hudfettlagret delvis tvättas bort under bad, kommer halsbandet snabbt att fylla på med aktiva ingredienser så att hunden åter är skyddad.

Man bör dock undvika långvarig och intensiv vattenexponering och omfattande schamponering, eftersom aktivitetsperioden därmed kan bli kortare. Studier visar att schamponering eller vattenexponering en gång i månaden inte på ett signifikant sätt förkortar den åtta månader långa periodens effektivitet vad gäller fästingar efter fördelning av de aktiva substanserna i pälsen. Medlets effektivitet mot loppor avtar dock gradvis med början under femte månaden.

Hur ofta kan jag låta min hund simma när jag använder halsbandet?

Seresto vet fästing- och lopphalsband är vattentåligt och är effektivt även om din hund blir våt, så du behöver inte ta av halsbandet innan hunden ska simma. Studier visar att schamponering eller vattenexponering en gång i månaden inte på ett signifikant sätt förkortar den åtta månader långa periodens effektivitet vad gäller fästingar efter fördelning av de aktiva substanserna i pälsen. Medlets effektivitet mot loppor avtar dock gradvis med början från femte månaden.

Vad händer om min hund fastnar med sitt Seresto vet fästing- och lopphalsband?

Halsbandet är utformat med en säkerhetsmekanism som utlöses om hunden fastnar. Mekanismen består av en spärr som gör att halsbandet vidgas om djuret skulle fastna. Det mindre hundhalsbandet har en säkerhetsmekanism i två steg: Utöver spärren är det utrustat med en brytpunkt som gör att halsbandet knäcks vid hög dragkraft.

Kan hunden bära halsbandet tillsammans med andra vanliga halsband?

Javisst! Halsbandet kan bäras tillsammans med din hunds vanliga halsband utan att effektiviteten äventyras, förutsatt att Seresto vet fästing- och lopphalsband fortfarande är i kontakt med hundens hud och päls.

Min hund kliar sig där halsbandet sitter, vilket orsakar rodnad och irritation. Vad ska jag göra då?

I sällsynta fall kan hundar klia sig vid halsbandet under de första dagarna som halsbandet sitter på. Se till att halsbandet inte sitter för hårt. Mindre allvarliga reaktioner som klåda, rodnad och pälsfällning kan förekomma men är sällsynta. Symtomen försvinner oftast inom ett par veckor utan att man behöver ta av halsbandet. I vissa fall rekommenderas att man tar av halsbandet tillfälligt tills symtomen försvinner. I väldigt sällsynta fall kan reaktioner vid applikationsplatser förekomma hos hundar, som dermatit, hudinflammation, eksem eller lesioner. I sådana fall rekommenderas att man tar av halsbandet. Kontakta din veterinär om du har några frågor eller funderingar. Det är viktigt att återkoppla om din hund upplever några biverkningar, så att dessa kommer tillverkaren tillkänna.

Hur ofta bör jag kontrollera att halsbandet sitter rätt på en växande valp?

Valpar växer i olika takt. Vi rekommenderar att du kontrollerar halsbandet ofta och justerar det vid behov. Titta på filmen ovan för att se hur du tar på halsbandet så att det sitter ordentligt, och följ riktlinjerna som anges där.

Kan jag ta av halsbandet under ett par månader och sätta på det igen vid ett senare tillfälle?

Vi avråder starkt från det. Vi har inte testat den här applikationsmetoden, och den kan påverka husdjurets skyddsnivå. För att halsbandet ska ge högsta möjliga skydd mot fästingar och loppor bör hunden bära det kontinuerligt och få ett nytt halsband var åttonde månad. Men om du bara har tagit av halsbandet högst tillfälligt, till exempel under pälsvård, kan du sätta tillbaka det igen utan några problem.

Hur ska Seresto vet-halsband kasseras?

För förbrukade halsband eller halsbandsrester gäller lokala föreskrifter för avfallshantering. Produkten får inte slängas i naturen eller vattendrag.

Hur länge håller halsbandet?

Seresto vet fästing- och lopphalsband skyddar din hund mot fästingar och loppor i upp till åtta månader efter en enda applikation. Vi rekommenderar att du byter halsband efter åtta månaders användning för att få fortsatt skydd.

Om min hund simmar eller badar, påverkar det halsbandets effektivitet och varaktighet?

Seresto vet fästing- och lopphalsband är vattentåliga och är effektiva även om hunden blir våt. Studier visar att schamponering eller vattenexponering en gång i månaden inte på ett signifikant sätt förkortar den åtta månader långa effektivitetsperioden vad gäller fästingar efter fördelning av de aktiva substanserna i pälsen. Medlets effektivitet på loppor avtar dock gradvis med början från femte månaden. Om din hund badar eller simmar regelbundet, kan det bli nödvändigt att byta halsband tidigare för att säkerställa att halsbandet fortfarande är effektivt.

Pet Type
Dog
Category
Approval Code
SE2001J69
Tags
Master Brand
Seresto
Apply Branding
On
Seresto fästing- och lopphalsband för hund